Zobrazit menuSkrýt menu

Asistent a lidská práva dětí s postižením

Autor: Michalík, Jan | Rok vydání: 2003 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Můžeš, Roč. 11, č. 2 (2003)
Plná dostupnost: NE Michalík, Jan, dítě, děti, postižení, handicap, asistent, třída, škola, podpora, pomoc

Problematika tzv. třídního asistenta pro postižené děti, jenž je k dispozici pro překonávání a odstraňování bariér bránících plnohodnotné účasti ve vzdělání. Druhy asistentů. Národní plán vyrovnávání příležitostí pro osoby sezdravotním postižením (1997). Návrh novely školského zákona, názory poslanců.

Michalík, Jan. Asistent a lidská práva dětí s postiženímMůžeš: noviny o šanci a důstojnosti pro každého, 2003, 11(2), s. 1, 8. ISSN 1213-8908.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS