Zobrazit menuSkrýt menu

Artikulující hlava a znakující postavička

Autor: Křesťanová, Lucie | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Gong, Roč. 39, č. 1-2 (2010)
Plná dostupnost: NE Západočeská univerzita, neslyšící, znaková řeč, tlumočení, virtuální realita, informační technologie, software, inovace, sluchově postižený, komunikace, mluvený jazyk, počítač, výzkum, výsledek výzkumu, Plzeň (Česko)

Článek seznamující s výsledky pětiletého výzkumu v rámci projektu MUSSLAP katedry kybernetiky Západočeské univerzity v Plzni. Jde o vytvořenou unikátní počítačovou technologii, která by v budoucnu mohla sloužit sluchově postiženým lidem k překonávání komunikačních bariér ve společnosti. Program přeloží psaný text a mluvenou řeč do znakového jazyka, který následně prezentuje na obrazovce virtuální znakující lidská postavička a mluvící hlava.

Křesťanová, Lucie. Artikulující hlava a znakující postavička. Gong: časopis pro občany s vadami sluchu, 2010, 39(1), s. 7. ISSN 0323-0732.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS