Zobrazit menuSkrýt menu

Artefiletická prevence, intervence a poradenství v kontextu inkluzivního vzdělávání žáků s problémy v chování na 2. stupni ZŠ

Autor: Běhounková, Leona | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Speciální pedagogika, Roč. 20, č. 1 (2010)
Plná dostupnost: NE výtvarná výchova, artefiletika, arteterapie, poradenství, působení, náprava, žák, nesprávné chování, porucha chování, základní škola, druhý stupeň, integrace žáka

Článek s tematikou artefileticky pojaté výtvarné výchovy jako efektivní inkluzivní metody vzdělávání, prevence a intervence. Podmínky inkluzivního vzdělávání žáků s problémy v chování. Konkretizace klíčových kompetencí v rámci artefileticky pojaté výtvarné výchovy. Principy a zásady artefiletické práce. Osobnostní a profesní profil artefiletika. Příklad artefiletické intervence na 2. stupni základní školy.

Běhounková, Leona. Artefiletická prevence, intervence a poradenství v kontextu inkluzivního vzdělávání žáků s problémy v chování na 2. stupni ZŠ. Speciální pedagogika: Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky, 2010, 20(1), s. 10-31. ISSN 1211-2720.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS