Zobrazit menuSkrýt menu

Argentinské děti

Autor: Česká televize - Případ pro ombudsmana II | Rok vydání: 2006 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Videozáznam
Plná dostupnost: ANO Česká televize, Případ pro ombudsmana, dítě, děti, narození, občanství, únos, mezinárodní únos, Argentina, Česká republika, psychika, strach, stres

Nezletilé děti Sofie a Lukas Fiordalisovi byly vráceny do místa svého obvyklého bydlištěBuenos Aires v Argentině. Veřejný ochránce práv zahájil šetření z vlastní iniciativy. Zaměřil se na průtahy v soudním řízení, sociálně-právní ochranu dětí a hlavně na právní pohled na celý tento lidsky nesmírně komplikovaný případ. Pohled, který vychází z komplexního posouzení, jak byla uplatňována Haagská úmluva o občansko-právních aspektech mezinárodních únosů dětí. Na základě návrhu otce ještě v roce 2002 bylo rozhodováno právě podle Haagské úmluvy o navrácení dětí Fiordalisi do místa původního bydliště. Obě děti se narodily v Argentině. Obě děti mají státní občanství Argentiny a České republiky. Manželství jejich rodičů dodnes v podstatě trvá.V určité době matka s dětmi odjela z Argentiny do České republiky a bez souhlasu otce se s dětmi už nevrátila. Z hlediska mezinárodního práva se dopustila mezinárodního únosu, neboť děti přemístila z místa jejich původního bydliště v podstatě protiprávně, proti souhlasu druhého rodiče.

Délka videozáznamu: 00:18:02.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS