Zobrazit menuSkrýt menu

Aplikace systémů AAK u dětí s narušenou komunikační schopností

Autor: Fraňková, Martina | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO poruchy řeči, nonverbální komunikace, alternativní a augmentativní komunikace, autismus, dětská mozková obrna, systém PECS, piktogramy

Diplomová práce se zabývá aplikací systémů alternativní a augmentativní komunikace u dětí s narušenou komunikační schopností. Teoretická část práce shrnuje problematiku narušené komunikační schopnosti a náhradních komunikačních systémů. Výzkumná část práce analyzuje přístupy rodičů k využití systémů AAK u svých dětí.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS