Zobrazit menuSkrýt menu

Aplikace strukturovaného učení v práci na počítači u nevidomého žáka s autismem a lehkou mentální retardací

Autor: Vilášková, Dagmar | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami, Ostrava : Ostravská univerzita, 2009
Plná dostupnost: NE mentálně postižené děti, autismus, specifické poruchy učení, počítačem podporovaná výuka, základní školy, postižení, handicap, oko, zrak, nevidomý, slepý, slabozraký, autismus, PAS, poruchy autistického spektra, mentální retardace

Příspěvek ve sborníku věnovaný problematice aplikace strukturovaného učení v práci na počítači u nevidomého žáka s autismem a lehkou mentální retardací.

Vilášková, Dagmar. Aplikace strukturovaného učení v práci na počítači u nevidomého žáka s autismem a lehkou mentální retardací. In: Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. s. 216-220. ISBN 978-80-7368-654-3.

K problematice zrakového postižení a psychologických specifik u těchto osob jsou na portále Šance Dětem k dispozici:

- sekce článků "Děti se zrakovým postižením"

- sekce článků "Vzdělávání dětí se zrakovým postižením"

- článek od AlžbětyPavola Jantových s názvem "Volný čas dětí se zrakovým postižením"

- videodokument "Martin příbeh: Dědičné oční onemocnění".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS