Zobrazit menuSkrýt menu

Andělské hlasy : na linku bezpečí volá až 700 dětí denně

Autor: Jedelská, Eva | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Děti a my, Roč. 40, č. 9 (2010)
Plná dostupnost: NE dítě, mládež, ochrana dítěte, ochrana mládeže, poradenská služba, linka bezpečí, psychologická služba, pomoc, krize, krizová intervence

Informace o sdružení Linka bezpečí, která pomáhá dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích i při každodenních starostech. Jak probíhá výcvik konzultantů, náplň jejich práce, jakým způsobem probíhají tzv. řešené hovory, kdy se mluví o určitém tématu, a co jsou testovací hovory. Jaký je počet telefonátů za rok a jaké jsou důvody pro telefonování dětí na Linku bezpečí.

Jedelská, Eva. Andělské hlasy: na linku bezpečí volá až 700 dětí denně. Děti a my, 2010, 40(9), s. 44-46. ISSN 0323-1879.

Problematikou krizových situací a krizové intervence, mezi níž se dají zařadit telefonáty na Linku Bezpečí, se na portále Šance Dětem zabývá sekce článků s názvem "Krize u dětí a mládeže a možnosti krizové intervence".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS