Zobrazit menuSkrýt menu

Analýza situací, v nichž může docházet k přímé či nepřímé diskriminaci občanů se zdravotním postižením (v důsledku činnosti orgánů veřejné správy, způsobů interpretace a aplikace právních norem, nebo činností soukromoprávních subjektů)

Autor: Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených | Rok vydání: 2008 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Výzkumy
Plná dostupnost: ANO Dítě, děti, postižení, handicap, diskriminace, orgán, činnost, státní správa, právo, aplikace, interpretace, výzkum, analýza, výsledky

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006
- 2009 stanovil v úvodu kapitoly č. 7 následující:
„Prioritou přístupu k osobám se zdravotním postižením musí být odstraňování
diskriminace těchto osob a vytváření cesty k jejich začleňování do života
společnosti.... Je nutné seznamovat širokou veřejnost se škodlivostí diskriminace
a s důsledky, které do života osob se zdravotním postižením přináší a podporovat
příznivý postoj společnosti k odlišnostem a individualitě každého jedince. Rovněž
je nezbytné obeznámit veřejnost s přijatými antidiskriminačními právními úpravami".

Počet stran: 180.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS