Zobrazit menuSkrýt menu

Analýza rozvoje komunikačních schopností dětí s mentálním postižením

Autor: Charvátová, Ivana | Rok vydání: 2015 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, mentální retardace, vzdělávání, vzdělání, komunikační schopnosti, komunikace, rozvoj, vývoj

Diplomová práce se zabývá analýzou rozvoje komunikačních schopností dětí s mentálním postižením. Přesněji dětí s lehkým mentálním postižením, které jsou vzdělávány formou integrace v logopedické třídě mateřské školy. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretickou a praktickou. Část první, teoretická, se zabývá vymezením pojmů mentální postižení a systém péče o děti s mentálním postižením. Dále charakterizuje pojmy komunikace, řečový vývoj a rozvoj u dětí intaktních a dětí s mentálním postižením, vliv rodinného prostředí. Část druhá, praktická, představuje výzkumný projekt kvalitativního charakteru. Zahrnuje vypracované případové studie dvou pozorovaných dětí, zaměřené především na řečový vývoj v průběhu edukačního procesu, analýzu rozvoje komunikačních schopností pozorovaných dětí a interpretaci výsledků výzkumného šetření.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS