Zobrazit menuSkrýt menu

Analýza rozvoje komunikačních kompetencí dětí s Downovým syndromem v raném věku

Autor: Kroščáková, Miroslava | Rok vydání: 2016 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, mentální retardace, monogoloidní dítě, Downův syndrom, porucha chromozomu, komunikace, komunikační schopnost, dovednost, mentální postižení

Předložená bakalářská práce je zaměřena na analýzu rozvoje komunikačních kompetencí dětí s Downovým syndromem. Cílem práce bylo, prostřednictvím kazuistik, analýzy jazykových rovin řeči, analýzy rané péče - včasné stimulace dítěte a analýzy individuální logopedické péče (přímé práce s dětmi), zachytit nejdůležitější aspekty individuální logopedické intervence v raném věku, jejich vliv na celkový rozvoj dětí a sledovat postup volený logopedem v průběhu přímé práce s dětmi. Bakalářská práce je členěna do třech kapitol. První dvě jsou teoretické, třetí kapitola obsahuje výzkumný projekt. První kapitola popisuje komunikaci, narušenou komunikační schopnost, optimální a narušený vývoj řeči spolu s determinanty u intaktních dětí i u dětí s mentálním postiženímsymptomatické poruchy řeči u osob tímto druhem postižení. Druhá kapitola popisuje problematiku Downova syndromu, uvádí klasifikaci, etiologii, formy, fyziognomické zvláštnosti a zaměřuje se na psychomotorický a řečový vývoj u jedinců s touto diagnózou. Výzkumná část bakalářské práce má charakter kvalitativního výzkumu. Obsahuje kazuistiky dvou dětí, doplněné o analýzu jazykových rovin řeči, analýzu rané péče, analýzu průběhu přímé práce logopeda s dětmi probíhající ve speciálně pedagogickém centru v období od prosince 2014 do dubna 2015, jako poslední je uvedena analýza rozhovoru s logopedem. Závěr sumarizuje výsledky šetření.

Downovým syndromem se na portále Šance Dětem primárně zabývají:

- videodokument s názvem "Damiánův příběh: Downův syndrom"

- článek od Martiny Kašparové s názvem "Dítě s Downovým syndromem a péče o něj".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS