Zobrazit menuSkrýt menu

Analýza procesu vyrovnávání se rodičů s narozením dítěte s mentálním postižením

Autor: Svobodová, Soňa | Rok vydání: 2015 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, rodina, rodiče, postižení, handicap, diagnóza, ortel, zjištění, šok, vyrovnání, smíření, psychika, vliv

Bakalářská práce se zabývá procesem vyrovnávání se rodičů s narozením dítěte s mentálním postižením, práce je rozdělena do tří kapitol. V teoretické části, která obsahuje dvě kapitoly je charakterizováno mentální postižení a popsány jednotlivé typy postižení. Věnuje se možnosti vzdělávání a sociálních služeb. Dále se zabývá vlivem postižení na rodinu a popisuje fáze, kterými rodina prochází. Výzkumná část bakalářské práce je věnována výzkumnému šetření, které probíhalo formou rozhovoru a které se zaměřuje na vyrovnávání se rodičů s narozením dítěte s postižením.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS