Zobrazit menuSkrýt menu

Analýza procesu rozhodování rodičů jedinců s mentálním postižením o umístění jejich dětí do pobytového zařízení

Autor: Pojeta, Pavel | Rok vydání: 2015 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, mentální retardace, ústav, pobytové zařízení, rozhodování, proces

Práce se zabývá jedincem s mentálním postižením a jeho rodiči, kteří stojí před jedním ze zásadních životních zlomů- rozhodováním, zda dají či nedají své dítě s postižením do celoročního pobytového zařízení neboli chráněného bydlení. Cílem práce bylo zjistit názory a postoje rodičů, kteří mají své dospělé dítě s postižením doma a také názory a důvody rodičů, kteří své dítě již do chráněného bydlení umístili a proč tak učinili. Za tímto účelem bylo osloveno pět rodin, a vytvořeno pět kazuistik, které objasňují nejen názory na to, zda své dítě chtějí či nechtějí do chráněného bydlení umístit, ale také nám ukazují mnohé těžkosti, kterými tyto rodiny musí procházet.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS