Zobrazit menuSkrýt menu

Analýza procesu diagnostiky u jedinců s lehkým mentálním postižením

Autor: Šimčíková, Kateřina | Rok vydání: 2015 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, mentální retardace, lehké mentální postižení, diagnostika, vyšetření, speciální pedagogika

Diplomová práce se zabývá problematikou procesu diagnostiky jedinců s lehkým mentálním postižením. Teoretická část práce definuje pojem mentální postižení, jeho etiologii, klasifikaci a popis jednotlivých stupňů mentálního postižení, se zaměřením na lehké mentální postižení. Dále se věnuje speciálně pedagogické diagnostice u jedinců s lehkým mentálním postižením a charakteristice institucí podílejících se na procesu diagnostiky. Praktická část je věnována výzkumnému šetření, kde jsou popsány a analyzovány výsledky šetření. K dosažení cílů byla využita kvantitativní výzkumná metoda formou dotazníků.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS