Zobrazit menuSkrýt menu

Analýza připravenosti budoucích učitelů na integraci sluchově postižených žáků

Autor: Pitnerová, Pavla | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Rigorózní práce
Plná dostupnost: ANO integrace, vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, sluchové postižení, příprava budoucích učitelů, speciální pedagogika, kvantitativní výzkum, dotazníkové šetření

Příprava na celoživotní vzdělávání je stěžejním cílem edukace žáků na základních školách. Učitelé by měli své žáky motivovat ke vzdělávání a naučit je učit se. Naše fakulta vede studenty učitelství v oblasti odborné a pedagogické, ale má je také připravit na zvyšující se počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných školách. Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jak jsou budoucí učitelé na možnosti integrace znevýhodněných žáků připraveni. Většina otázek anonymního dotazníku byla věnována specifickým problémům, které se mohou vyskytnout při integraci sluchově postižených žáků.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS