Zobrazit menuSkrýt menu

Analýza překážek integrace žáků s tělesným postižením v základních školách

Autor: Opatřilová, Dagmar | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Komenský : časopis pro učitele základní školy, Roč. 133, č. 3 (2008-2009)
Plná dostupnost: NE vzdělávání, speciální vzdělávací potřeby, analýza, tělesně postižený, žák, integrace žáka, základní škola, individuální přístup, dostupnost pro handicapované, přístupnost vzdělání, efektivnost vzdělávání, výzkum, výsledek výzkumu

Pro úspěšnou integraci tělesně postiženého žáka do běžné základní školy je nutné zajistit mu vhodný individuální vzdělávací plán, kompenzační pomůcky a pokud možno bezbariérový přístup do prostor školy. V článku jsou uvedeny výsledky výzkumu, který analyzoval současná intervenční opatření na českých školách integrujících žáka s tělesným postižením.

Opatřilová, Dagmar. Analýza překážek integrace žáků s tělesným postižením v základních školách. Komenský: časopis pro učitele základní školy, 2008-2009, 133(3), s. 17-20. ISSN 0323-0449.

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS