Zobrazit menuSkrýt menu

Analýza potřeb péče pro postižené děti ve zvláštních zdravotnických zařízeních

Autor: Vančurová, Pavlína | Rok vydání: 2008 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO postižené děti, péče o postižené děti, zvláštní zdravotnická zařízení, spolupráce, rehabilitace, diagnóza dítěte, šance žít v rodině, potřeby dítěte, deprivační syndrom

Cílem práce bylo zjistit, jak ovlivňuje péče o tělesně a mentálně postižené děti ve zvláštních zdravotnických zařízeních jejich šanci na umístění do rodiny, přičemž jsem zkoumala zvláštní zdravotnická zařízení na jižní Moravě. Práce zohledňuje charakter handicapů dětí umístěných ve zvláštních zdravotnických zařízeních, postoje odborníků k postižení dětí, péči poskytovanou těmto dětem ve zvláštních zdravotnických zařízeních i postoj biologických rodičů a žadatelů o náhradní rodinnou péči k handicapu dítěte. Zvažuji také spolupráci zvláštních zdravotnických zařízení s ostatními institucemi zúčastněnými ve věci umisťování dětí z ústavní péče do rodin. Výzkumem jsem zjistila, že péče o postižené děti ve zmíněných zařízeních je kvalitní a vede ke zlepšení stavu dětí. Ale prakticky vzato, péče ve zvláštních zdravotnických zařízeních o postižené děti do deseti let jejich šanci na život v rodině příliš neovlivňuje. Rozhodující v tomto ohledu je netolerantní postoj biologických rodičů a žadatelů o náhradní rodinnou péči k handicapům dětí.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS