Zobrazit menuSkrýt menu

Analýza postojů společnosti k osobám s mentálním postižením v Chrudimském regionu

Autor: Málková, Alena | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO mentální postižení, předškolní výchova, základní vzdělávání, integrace, společnost, legislativa

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou část a výzkumnou. Teoretická část je rozdělena na tři kapitoly. V první kapitole je vymezen pojem mentální postižení, etiologie, klasifikace a diagnostika. Druhá kapitola je zaměřena na systém péče o osoby s mentálním postižením, a ve třetí kapitole jsou zcharakterizovány postoje společnosti k osobám s mentálním postižením. Ve výzkumné části vylo provedeno dotazníkové šetření. Hlavním cílem výzkumu bylo analyzovat postoje společnosti k osobám s mentálním postižením.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS