Zobrazit menuSkrýt menu

Analýza narušené komunikační schopnosti u žáků v základní škole praktické

Autor: Hamalová, Markéta | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO Girglová, Veronika, dítě, děti, postižení, handicap, škola, základní škola, praktická škola, mentální retardace, lehké mentální postižení, komunikační schopnost

Bakalářská práce se zabývá analýzou narušené komunikační schopností u žáků s lehkým mentálním postižením, kteří navštěvují základní školu praktickou. Práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola obsahuje teoretické poznatky z oblasti komunikace a narušené komunikační schopnosti. Druhá kapitola se zaměřuje na žáka s lehkým mentálním postižením. Popisuje charakteristické rysy těchto žáků, možnosti jejich edukace a narušenou komunikační schopnost jedinců s lehkým mentálním postižením. Třetí kapitola popisuje výzkumné šetření, které se zaměřilo na analýzu narušené komunikační schopnosti u žáků v základní škole praktické. Práci oponovala Veronika Girglová.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS