Zobrazit menuSkrýt menu

Analýza metod rozvoje komunikačních kompetencí u žáků se středně těžkou mentální retardací

Autor: Sloupenská, Eva | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO Sychrová, Pavla, Girglová, Veronika, dítě, děti, postižení, handicap, mentální retardace, komunikace, kompetence, schopnosti, dovednosti, rozvoj, vývoj

Bakalářská práce se zabývá analýzou metod používaných při rozvoji komunikačních kompetencí u žáků se středně těžkou mentální retardací. Teoretická část je zaměřena na vymezení pojmů mentální, symptomatické poruchy řeči, alternativní a augmentativní komunikace. Dále je zde zahrnut vzdělávání osob s mentální retardací, klasifikace mentální retardace a možnosti stimulace řečového vývoje u žáků se mentální retardací. Empirická část zahrnuje samotný výzkum, který má jako hlavní cíl analyzovat metody rozvoje komunikačních kompetencí u žáků se středně těžkou mentální retardací. Dílčí cíle mají za úkol, analyzovat současné komunikační schopnosti jednotlivých žáků, nejefektivnější metodu rozvoje komunikačních kompetencí u žáků se středně těžkou mentální retardací dle logopedů, využívané pomůcky a využití průběžné diagnostiky pro stanovení metod rozvoje komunikačních kompetencí u žáků se středně těžkou mentální retardací. Vedoucí práce - Pavla Sychrová, oponentka práce - Veronika Girglová.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS