Zobrazit menuSkrýt menu

Analýza komunikačních schopností u žáků s kombinovaným postižení

Autor: Dočekalová, Soňa | Rok vydání: 2016 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, kombinované postižení, komunikace, komunikační schopnosti, dovednosti

Diplomová práce se zaměřuje na analýzu komunikačních schopností u žáků s kombinovaným postižením na základní škole, přesněji s lehkým mentálním postižením a zrakovým postižením - slabozrakostí, prostřednictvím vlastních vytvořených pomůcek určených k podpoře komunikace a sociálních schopností. Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. První tři kapitoly jsou teoretickým podkladem pro kapitolu čtvrtou, praktickou. První kapitola objasňuje kombinované postižení se zaměřením na postižení mentální a zrakové. Druhá kapitola se věnuje vzdělávání žáků s kombinovaným postižením, jež je zde legislativně vymezeno a také seznamuje se specifiky a možnostmi základního vzdělávání žáků s postižením. Ve třetí kapitole jsou popsány komunikační schopnosti, průběh ontogeneze řeči, specifika jazykových rovin. Čtvrtá kapitola obsahuje výzkumné šetření, tedy analýzu komunikačních schopností u žáků s kombinovaným postižením, pomocí vlastních vytvořených pomůcek, které hravou formou zjišťovaly stav jejich jazykových rovin a s nimi souvisejícími sociálními schopnostmi.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS