Zobrazit menuSkrýt menu

Analýza komunikačních kompetencí žáků s narušenou komunikační schopností v hlavním vzdělávacím proudu

Autor: Girglová, Veronika | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Rigorózní práce
Plná dostupnost: ANO Girglová, Veronika, dítě, děti, postižení, handicap, škola, ZŠ, základní škola, komunikační dovednosti, kompetence, poruchy, logopedie, inkluze

Předkládaná rigorózní práce se zabývá problematikou speciálně-pedagogickou, se zaměřením na oblast logopedie. Empirická část rigorózní práce reflektuje výzkumné šetření, které je zaměřeno na analýzu komunikačních kompetencí žáků s narušenou komunikační schopností v hlavním vzdělávacím proudu. Obsah práce je členěn na dvě části. První, teoretická část, je obsažena ve čtyřech kapitolách a prezentuje průběh vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností v inkluzivním prostředí základních škol. Druhou část rigorózní práce tvoří empirická část, která obsahuje charakteristiku výzkumného vzorku, cíle šetření, dále uvádí výzkumný projekt s analýzou dotazníkových šetření, zaměřených na analýzu komunikativních kompetencí žáků s narušenou komunikační schopností ve výuce, a to z pohledu vyučujících. Na závěr jsou uvedeny návrhy a opatření pro pedagogickou praxi.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS