Zobrazit menuSkrýt menu

Analýza komunikačních kompetencí dětí v dětském domově

Autor: Macháčková, Lucie | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Bakalářská práce
Plná dostupnost: ANO Girglová, Veronika, dítě, děti, hrozba, nebezpečí, ohrožení, ústavní péče, náhradní péče, dětský domov, komunikační dovednosti, kompetence, poruchy, ústavní zařízení

Bakalářská práce se zabývá komunikačními kompetencemi dětí mladšího školního věku v dětském domově. Z dětského domova byly zvoleny případové studie pěti dětí, z tohoto počtu tří dívek a dvou chlapců ve věku od devíti do jedenácti let. Práce obsahuje tři kapitoly. První kapitola je zaměřena na terminologická vymezení. Druhá kapitola se zabývá náhradní rodinou péčí, legislativou a vlivem ústavní péče na dítě. Obě teoretické části vycházejí z analýzy odborného textu. Třetí část práce vychází z praktického výzkumu. Cílem bakalářské práce je analýza výsledků činnosti z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Vedoucí práce byla Veronika Girglová.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS