Zobrazit menuSkrýt menu

Analýza komunikační schopnosti u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Autor: Bláhová-Ostrezi, Eva | Rok vydání: 2016 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, komunikace, komunikační schopnost, speciální vzdělávací potřeby, dysfunkce, narušená komunikační schopnost

Teoretická část vychází z odborných publikací zabývajících se vývojem řeči, komunikace, tělesným vývojem, rozvojem motoriky. Jsou zde zpracovány také informace o percepci a kognici dětí mladšího školního věku. Dále v této části nalezneme základní informace o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami, konkrétně o specificky narušeném vývoji řeči, dyslálii, sluchovém postižení, Downově syndromu a dětském autismu. Praktická část sleduje rozvoj komunikační schopnosti u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jak ve speciální škole, tak v běžné škole.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS