Zobrazit menuSkrýt menu

Analýza klientů Domu tří přání a jejich rodinného zázemí

Autor: Škodová, Klára | Rok vydání: 2011 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO Turnovská, Elena, dítě, děti, hrozba, nebezpečí, psychika, vývoj, rodiče, původní rodina, Dům tří přání, klient, chovanec, ústavní péče, výchova

Diplomová práce „Analýza klientů Domu tří přání a jejich rodinného zázemí“ představuje současný systém péče o ohrožené děti v kontextu historického vývoje ochrany dětských práv, sociálně-právní ochrany dětí, současného přístupu jednotlivých rezortů, státní správy a neziskového sektoru. Systém péče o ohrožené děti v ČR je roztříštěný a nedostatečně garantující práva dítěte na život v jeho biologické rodině, v případě ohrožení sanované a podporované. Chystaná transformace a sjednocení péče o ohrožené děti je velkou výzvou pro zkvalitnění a spolupráci všech aktérů v oblasti práce s ohroženým dítětem a jeho rodinou. Jedním z významných článků systému, působících v rámci prevence umísťování dětí do zařízení ústavní výchovy, je občanské sdružení Dům tří přání, které je pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a provozuje zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Pomocí analýzy rodinného zázemí dětských klientů pobytové části Domu tří přání a zpracováním vybraných statistických údajů, tato práce deklaruje některé z funkčních způsobů práce s ohroženým dítětem a jeho rodinou směrem ke stabilnímu a bezpečnému zázemí pro jeho další rozvoj v původní rodině. Oponentka práce - Elena Turnovská.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS