Zobrazit menuSkrýt menu

Alternativní přístupy ve výuce na Základní škole praktické

Autor: Lepková, Jana | Rok vydání: 2007 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: NE dítě, děti, postižení, handicap, znevýhodnění, vzdělávání, vzdělání, alternativní školství, alternativní pedagogika, základní škola praktická

Diplomová práce je určena studentům speciální pedagogiky, zejména budoucím psychopedům, ale také učitelům v praxi, kteří chtějí něco změnit ve své školní práci. Diplomová práce pojednává o možnostech využívání alternativních přístupů ve vzdělávání na Základní škole praktické. První část představuje teoretické východisko pro využívání těchto směrů u žáků s lehkou mentální retardací. Druhá část práce se zabývá analýzou a hodnocením těchto přístupů s důrazem na projektové vyučování. Výzkumné zjišťování je zaměřeno především na posouzení možností využívání projektového vyučování u takto handicapovaných žáků.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS