Zobrazit menuSkrýt menu

Alternativní formy vzdělávání

Autor: Hrázská, Jana | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Moderní vyučování : časopis na podporu rozvoje škol, Roč. 19, č. 3-4 (2013)
Plná dostupnost: NE Zdravá škola, Začít spolu, alternativní škola, alternativa, vzdělávání, studium a výuka, waldorfská pedagogika, montessoriovský systém, daltonský plán, domácí vzdělávání, výchovný systém, vzdělávací program, Česko

Autorka uvádí stručnou charakteristiku alternativních forem vzdělávání, se kterými se lze v určité podobě setkat na některých českých školách (waldorfská škola, daltonský plán, montessoriovský systém, Začít spolu, Zdravá škola atd.). V článku je také zmíněno domácí vzdělávání.

Hrázská, Jana. Alternativní formy vzdělávání. Moderní vyučování: časopis na podporu rozvoje škol, 2013, 19(3-4), s. 26. ISSN 1211-6858.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS