Zobrazit menuSkrýt menu

Alkoholové a drogové intoxikace u dospívajících přijatých na dětská oddělení v ČR

Autor: Kabíček, P., Kobr, J., Šašek, L. | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Česko-slovenská pediatrie : časopis České a Slovenské pediatrické společnosti, Roč. 68, č. 5 (2013)
Plná dostupnost: NE alkohol, drogy, adolescence, drogová závislost, chování, porucha chování, riziková skupina, výzkum, prevence

Studie zabývající se alkoholovými a drogovými intoxikacemi adolescentů, které byly důvodem přijetí na dětská lůžková oddělení. Vzestup příjmů dětí po akutní intoxikaci alkoholem. Nejčastěji prokázanou ilegální drogou byly kanabinoidy, častým důvodem pro přijetí při jejich zneužití byl kolapsový stav. 25 % adolescentů se opilo v restauraci, na diskotéce nebo na plese, 48 % intoxikací vzniklo přímo ve školním prostředí nebo nebo na školní akci (škola, internát, školní výlet). Výzva pro českou pedagogickou veřejnost - v celospolečenském aspektu je nutné důslednější dodržování zákonných norem ve vztahu adolescent a návykové látky.

Kabíček, P. et al. Alkoholové a drogové intoxikace u dospívajících přijatých na dětská oddělení v ČR. Česko-slovenská pediatrie: časopis České a Slovenské pediatrické společnosti, 2013, 68(5), s. 293-300. ISSN 0069-2328.

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS