Zobrazit menuSkrýt menu

Akutní psychotické poruchy, diagnostika a léčba

Autor: Pavlovský, Pavel | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Psychiatrie pro praxi, Roč. 14, č. 2 (2013)
Plná dostupnost: ANO akutní, přechodné, jiné psychotické poruchy, acute, transient, other, psychotic disorders

Přehledný článek, který se zabývá akutními psychotickými poruchami představujícími důležitou oblast psychiatrické péče z hlediska diagnostického a terapeutického, neboť mnohé případy se projevují i hetero- nebo autoagresivním chováním, kdy je třeba okamžitého zásahu. Etiologicky jde o velmi nejednotnou skupinu diagnóz, z nichž mnohé jsou spíše syndromologické než nozologické; někdy jsou řazeny do oblasti schizofrenie a schizofrenii blízkých stavů, u jiných převažuje složka afektivní, řada akutních poruch spadá do oblasti duševních poruch organických a symptomatických; sem spadají i psychotické obrazy vyvolané působením psychoaktivních látek, u některých akutních poruch je hlavní vyvolávající příčinou těžký stres.

A survey dealing with acute psychotic disorders which present an important part of psychiatric care from the point of diagnostic and therapeutic view; some of them may also lead to aggressive behaviour. Various aetiology includes disorders of organic or toxic origin and schizophrenic, schizophorm or affective types, neither psychogenic disorders might be omitted.

Pavlovský, Pavel. Akutní psychotické poruchy, diagnostika a léčba. Psychiatrie pro praxi, 2013, 14(2), s. 54-57. ISSN 1213-0508. Dostupné také z: http://www.psychiatriepropraxi.cz/artkey/psy-201302-0002_Akutni_psychoticke_poruchy_diagnostika_a_lecba.php.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS