Zobrazit menuSkrýt menu

Akutní miliární tuberkulóza u kojence

Autor: Doležalová, Karolina, Křepela, Karel, Pohl, Jindřich | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Pediatrie pro praxi, Roč. 10, č. 6 (2009)
Plná dostupnost: ANO TBC, akutní miliární tuberkulóza, kalmetizace, antituberkulotika

Autoři prezentují případ 5měsíční dívenky, která byla neúspěšně očkována proti TBC a která onemocněla akutní miliární tuberkulózou. Akutní miliární tuberkulóza je společně s TBC bazilární meningitidou nejzávažnější formou postprimární tuberkulózy. Má vysokou smrtnost. Na našem území se toto onemocnění vyskytlo poprvé od roku 1979. Proti takto invazivnímu průběhu TBC chrání kalmetizace. Autoři představují tuto již vzácnou klinickou jednotku, aby se na ni nezapomínalo v rámci širších diferenciálně diagnostických úvah. Navíc by svojí kazuistikou rádi připomněli, že toto velmi závažné onemocnění s vysokou mortalitou vzniká u nekalmetizovaných či neúspěšně kalmetizovaných jedinců.

Authors presents a case report of a 5 month´s girl which was unsuccessfully calmetised and which was taken ill with tuberculosis. Acute miliary tuberculosis is accordingly with acute basillary meningitis the most severe form of postprimary tuberculosis and has a high mortality. In the area of Czech republic this illness was not seen since 1979. The calmetisation protects against those severe forms. The main goal of this presentation is to remind this rare disease which is very dangerous for no-calmetised or unsucessfully calmetised persons.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS