Zobrazit menuSkrýt menu

Akutní leukémie u dětí

Autor: Starý, Jan | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Onkologie, Roč. 4, č. 2 (2010)
Plná dostupnost: ANO dítě, děti, postižení, handicap, choroba, nemoc, onemocnění, krev, leukemie, nádor, rakovina, prognóza, diagnóza, léčba, terapie

Akutní lymfoblastická leukemie (ALL) tvoří jednu čtvrtinu dětských nádorů a je tak nejčastějším maligním nádorovým onemocněním v dětském věku. Jedná se o heterogenní onemocnění, jehož biologie je odlišná od ALL dospělých. Medián věku při diagnóze dětské ALL je 5 let, nejčastějšími chromozomálními abnormitami jsou fúzní gen TEL-AML a hyperdiploidie nad 50 chromozomů. Pravděpodobnost přežití bez selhání (EFS) je při aplikaci kombinované chemoterapie lišící se dle rizika nepříznivého průběhu více než 75 % a pravděpodobnost vyléčení je 85 %. Relaps postihuje 15-20 % dětí s ALL a v jeho léčbě hraje významnou roli transplantace kostní dřeně. Akutní myeloidní leukemie (AML) tvoří 15 % leukemií v dětství.

STARÝ, J. Akutní leukémie u dětí. Onkologie 2010, 4, 2, str. 120–124.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS