Zobrazit menuSkrýt menu

Aktuální stav užívání prostředků augmentativní a alternativní komunikace

Autor: Beerová, Edita | Rok vydání: 2005 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Speciální pedagogika, Roč. 15, č. 2 (2005)
Plná dostupnost: NE nonverbální komunikace, mentálně postižený, komunikace, komunikační schopnost, znak, symbol, alternativa, výzkum, speciální škola, přípravný ročník, Česko

Článek věnovaný problematice užívání prostředků augmentativní a alternativní komunikace.

Výsledky výzkumného šetření, které bylo provedeno u vyučujících přípravných tříd speciálních základních škol v ČR. Tento výzkum se zabývá otázkou aplikace prostředků augmentativní a alternativní komunikace (AAK): např. systém Piktogramy, Znak do řeči, Makaton. Vyučující odpovídali na otázky týkající se užívání prostředků AAK v jejich praxi. Vyjadřovali také svůj názor na efektivitu užívání prostředků AAK v procesu edukace dětí s mentálním postižením, překážky aplikace prostředků AAK.

Beerová, Edita. Aktuální stav užívání prostředků augmentativní a alternativní komunikace. Speciální pedagogika, 2005, 15(2), s. 104-113.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS