Zobrazit menuSkrýt menu

Aktuální pohled na integraci dětí se sluchovým postižením : zpráva z výzkumného projektu

Autor: Langer, Jiří | Rok vydání: 2008 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Info zpravodaj : magazín informačního centra o hluchotě FRPSP, Roč. 16, č. 1 (2008)
Plná dostupnost: NE neslyšící, škola, sluchově postižený, dítě, žák, integrace žáka, výzkum, výsledek výzkumu

Výsledky výzkumu, jehož cílem bylo zjištění aktuální struktury integrovaných dětí se sluchovým postižením ve školách běžného typu a ve školách jiného zaměření než pro sluchově postižené.

Langer, Jiří. Aktuální pohled na integraci dětí se sluchovým postižením: zpráva z výzkumného projektu. Info zpravodaj: magazín informačního centra o hluchotě FRPSP, 2008, 16(1), s. 22-24.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS