Zobrazit menuSkrýt menu

Aktuálne problémy centier špeciálnopedagogického poradenstva vo vzťahu k žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelavacími potrebami na Slovensku

Autor: Horňák, Ladislav | Rok vydání: 2009 | Jazyk: Slovenština
Kategorie: Zdravotní problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami, Ostrava : Ostravská univerzita, 2009
Plná dostupnost: NE speciální školství, žáci, specifické poruchy učení, pedagogicko-psychologické poradny, psychologové, Slovensko

Příspěvek ve sborníku zabývající se problémy center speciálněpedagogického poradenství ve vztahu k žákům  se speciálními výchovně-vzdělávacími potřebami na Slovensku.

Horňák, Ladislav. Aktuálne problémy centier špeciálnopedagogického poradenstva vo vzťahu k žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelavacími potrebami na Slovensku. In: Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. s. 53-61. ISBN 978-80-7368-654-3.

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS