Zobrazit menuSkrýt menu

Akné a psychika

Autor: Nevoralová, Zuzana | Rok vydání: 2013 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Zdravotní problematika, Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Pediatrie pro praxi, Roč. 14, č. 1 (2013)
Plná dostupnost: ANO akné, psychika, kvalita života, deprese, sebevražda, acne, psychic, quality of life, depression, suicide, dítě, děti, dospívající, beďar

Acne vulgaris je nejčastější chorobou pilosebaceózní jednotky. Velmi zajímavý a v naší literatuře málo zmiňovaný je vztah akné a psychiky. Psychologické faktory mohou hrát signifikantní roli u akné nejméně ve třech směrech. Za prvé, emoční stres může vést k exacerbaci akné. Za druhé, těžká akné může vést k rozvoji psychiatrických chorob, jako jsou snížená sebeúcta, sociální fobie a deprese. Konečně, primárně psychiatrické choroby, jako obsedantně kompulzivní choroby a psychózy, mohou být způsobeny stížnostmi, které se soustřeďují na akné. V článku jsou rozebrány všechny tři možnosti.

Acne vulgaris is the most common disease of pilosebaceous unit. The connection between acne and psychic is very interesting, but rarely mentioned in our literature. Psychologic factors may play a significant role in acne in at least three ways. First, emotional stress can exacerbate acne. Second, patients with serious acne can develop psychiatric problems, such low self-esteem, social phobias or depression. Finally, primary psychiatric illnesses such as obsessive-compulsive disorder and psychosis may be based on a complaint thas is focused on acne. In the article, all three possibilities are analysed.

Problematikou akné se na portále Šance Dětem věnuje článek od Andrey Vocilkové s názvem "Nejčastější kožní problémy u dětí a dospívajících".

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS