Zobrazit menuSkrýt menu

Adaptace rodiny na porozvodovou situaci a její zvládání dětmi

Autor: Kalhotková, Dana | Rok vydání: 2006 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Diplomová práce
Plná dostupnost: ANO adaptace, rodina, sociální pomoc, poradenství, poruchy chování, prospěch, psychická zátěž, rozvod, porozvodová situace, psychologie dítěte

Cílem práce je vypracovat východiska, ze kterých by bylo možno vyjít při poradenské práci s dětmi v porozvodové situaci. Teoretická část popisuje rozvodové a porozvodové situace v obecném pojetí,  zabývá se vysvětlením pojmů. Metodickou část tvoří  kvalitativní  výzkum, který proběhl v manželské poradně. Metoda sběru dat využila techniku prozkoumání 90 poradenských spisů.  Realizace výzkumu probíhala tak, že byla uplatněna technika participativního pozorování  a  analýza  90 poradenských spisů. Na základě analýzy poradenských spisů bylo následně přistoupeno k zodpovězení hlavní výzkumné otázky a dílčích výzkumných otázek, které souvisely s cílem práce.

Ze závěru výzkumu vyplývá,  že pracovníci manželské a rodinné poradny se, při terapii -adaptace rodiny na porozvodovou situaci -  zabývají  v převážné míře pouze rodiči, a to většinou  jedním z rodičů. Pracovníci poraden v terapiích  s rozvodovou a porozvodovou tematikou by podle autorky měli více ošetřit toto téma právě  v souvislosti s dětmi a jejích adaptací na rozvodovou a porozvodovou situaci.  Klást větší důraz na skutečnost, že rozvod se týká všech členů rodiny, a snažit se získat pro terapii a pro účely řešení příslušného problému celou rodinu, byť i s jedním chybějícím členem  (matkou či otcem).

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS