Zobrazit menuSkrýt menu

A stejně jsi adoptovanej!

Autor: Kramulová, Daniela | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Informatorium, Roč. 17, č. 3 (2010)
Plná dostupnost: NE předškolní dítě, předškolní věk, předškolní výchova, mateřská škola, náhradní rodina, pěstounská péče, adopce, sociální integrace

Článek k problematice náhradní rodinné výchovy v kontextu nástupu dítěte z takové rodiny do mateřské školy.

Problematika nádhradní rodinné výchovy a úskalí, která přináší při příchodu dítěte z náhradní rodiny do mateřské školy. Rozdílné situace při příchodu dítěte z pěstounské rodiny a dítěte adoptovaného. Nutnost respektovat přání rodičů, pokud si nepřejí, aby dítě vědělo o své adopci - problémy, které tuto situaci provázejí. Seznámení ostatních dětí s možností, že některé děti žijí v náhradní rodině - v obecné rovině. Reakce učitelky v případě, že je adoptované dítě terčem slovního ataku ze strany některého z ostatních dětí.

Kramulová, Daniela. A stejně jsi adoptovanej!. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2010, 17(3), s. 16-17. ISSN 1210-7506.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS