Zobrazit menuSkrýt menu

A s Vaškem ať se nebaví!

Autor: Kramulová, Daniela | Rok vydání: 2010 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Informatorium, Roč. 17, č. 7 (2010)
Plná dostupnost: NE předškolní výchova, interpersonální vztahy, socializace, management konfliktů, předškolní dítě, mateřská škola, školní adaptace, vztahy mezi vrstevníky, vztah rodiče-škola

Článek k problematice adaptace předškolních dětí v mateřské škole.

Navazování sociálních vazeb u předškolních dětí v prostředí mateřské školy - adaptace na nové prostředí a kamarády, využití již dříve navázaných vztahů mezi dětmi (rodina, místo bydliště apod.). Řešení osobních konfliktů a nevraživostí rodin žáků MŠ, snaha rodičů přenášet tyto konflikty i do MŠ - otevřený rozhovor s rodiči, kdy je jim tlumočen zásadní postoj MŠ k tomuto problému.

Kramulová, Daniela. A s Vaškem ať se nebaví!. Informatorium: časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách, 2010, 17(7), s. 16-17. ISSN 1210-7506.

 

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS