Zobrazit menuSkrýt menu

A je to tady : další dítě v rodině

Autor: Uholyeva, Xeniya, Rodná, Kateřina | Rok vydání: 2012 | Jazyk: Čeština
Kategorie: Sociální problematika | Typ dokumentu: Článek v periodikách | Název zdrojového dokumentu: Děti a my : časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí, Roč. 42, č. 5 (2012)
Plná dostupnost: NE dítě, sourozenec, pořadí narození, výchova dítěte, rodinná výchova, vztah rodiče-dítě, výchovné působení, vztahy mezi vrstevníky, interpersonální vztahy, pedopsychologie

Problematika výchovy dětí v rodině. Odlišnosti ve výchově prvorozeného a druhorozeného dítěte. Existuje ideální věkový rozdíl mezi sourozenci? V dalším textu autorka řeší otázku, zda rodiče milují všechny své děti stejně a chovají se k nim stejně. Inspiruje se statistikami a výzkumy. Podle výsledků analýzy je protěžování jednoho ze sourozenců spíš pravidlem než výjimkou. Co ovlivňuje protěžování jednoho ze sourozenců a jak se to projeví na chování dítěte v dětství a v dospělosti.

Uholyeva, Xeniya a Rodná, Kateřina. A je to tady: další dítě v rodině. Děti a my: časopis pro rodiče, učitele a pracovníky pomáhajících profesí, 2012, 42(5), s. 10-[13]. ISSN 0323-1879.

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS