Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Michalík, Jan, Univerzita Palackého v Olomouci 2015 Monografie a sborník Ano
Systémová spojení : spolupráce jako nástroj překonávání důsledků sociálního znevýhodnění ve vzdělávání Šotola, Jaroslav 2012 Monografie a sborník Ne
Terapie narušené komunikační schopnosti Peutelschmiedová, Alžběta, Mikulajová, Marína, Kapalková, Svetlana, Kerekrétiová, Aurélia, Gúthová, Marta, Šebianová, Daniela, Cséfalvay, Zsolt, Lechta, Viktor, Laciková, Hana, Neubauer, Karel, Tarkowski, Zbygniew, Zelinková, Olga, Axelrood, Penny 2011 Monografie a sborník Ne
Ti, co se starají - Lucie Vopálenská Český rozhlas Plus - Zaostřeno 2013 Audiozáznam Ano
Trhy chráněných dílen na Vyšehradě Hana Kosová 2014 Videozáznam Ano
Týden pro inkluzi - Klára Dočekalová (o.s. Rytmus), Martina Lázničková a Drahomíra Syslová Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping 2008 Audiozáznam Ano
Usilujeme o odstraňování bariér : Přístupnost budov a komunikací Jungová, Ivana 2011 Článek v periodikách Ne
Visual perception problems in children with AD/HD, autism and other learning disabilities [elektronický zdroj] : a guide for parents and professionals Kurtz, Lisa A. 2006 Monografie a sborník Ne
Vliv organizace zdravotnicko-sociálních služeb pro mentálně,tělesně a sociálně postižené děti na kvalitu odborné péče Winkler, Jiří 2002 Výzkumy Ne
Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji Horáčková, Jana 2016 Monografie a sborník Ano
Vychováváme a vzděláváme s Marií Montessoriovou: (praxe reformně pedagogické koncepce) Ludwig, Harald, Rýdl, Karel, Onken, Annette, Everhardt, Christina, Amelunxen, Hildegarde, Elsner, Hans, Rudolph, Uta, Klein-Landeck, Michael 2008 Monografie a sborník Ne
Využití PenFriendu ve výuce cizích jazyků pro zrakově postižené Vasilyeva, Elena Anatolievna, Bartoňová, Eliška, Šmídová, Lucie 2013 Článek v periodikách Ano
Vzdělávání při nemoci Šmardová, Hana, Švancar, Radmil 2009 Článek v periodikách Ne
Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním ; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí Vítková, Marie, Vojtová, Věra, Šiška, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
Waldorfská pedagogika a jiné alternativy Valenta, Milan 1993 Monografie a sborník Ne
Webový prostor a volby pro všechny: zdravotní znevýhodnění Jungová, Ivana 2012 Článek v periodikách Ne
Z analýzy individuálního přístupu pedagogů k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami Česko. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2009 Článek v periodikách Ne
Zajíček na koni Hana Kosová 2011 Videozáznam Ano
Zajíček na koni - Bučovice Hana Kosová 2013 Videozáznam Ano
Zdravotně postižení a znevýhodnění žáci v českém školství Pikálková, Simona 2010 Článek v periodikách Ne
Zdravotně postižení a znevýhodnění žáci v regionálním školství Vančurová, Jindřiška 2011 Článek v periodikách Ne
Zdravotně znevýhodněné a nemocné dítě ve školské praxi Balcar, Jan 2002 Monografie a sborník Ne
Zrakově postižené děti v ZOO Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Z jiného pohledu 2007 Audiozáznam Ano

1 2 3 4 Následující

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS