Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Pedagogická encyklopedie Průcha, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
Počet romských žáků v bývalých zvláštních školách klesl skoro o 9 procent Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Ozvěny dne 2012 Článek v periodikách Ano
Podpora dětí z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin - Tomáš Slavata Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Večerní host Radiožurnálu 2012 Audiozáznam Ano
Podpora speciálních vzdělávacích potřeb žáků se zdravotním znevýhodněním Hájková, Vanda 2008 Monografie a sborník Ne
Pomáháme dětem s postižením Havlíčková, Marie, Bachárová, Gabriela 2008 Článek v periodikách Ne
Pomoc dětem ze znevýhodněných skupin obyvatel - Helena Krejčíková Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Večerní host Radiožurnálu 2011 Audiozáznam Ano
Pomoc nejmenším Česká televize - Tykadlo 2006 Videozáznam Ano
Pomoc osobám zdravotně znevýhodněným: sociální politika Zukal, Jiří 2011 Článek v periodikách Ne
Pomoz mi, abych to dokázal: pedagogika Marie Montessoriové a její metody dnes Zelinková, Olga 1997 Monografie a sborník Ne
Pomozte dětem v České televizi - Tomáš Přenosil a Alexandra Fraňková Česká televize - Před půlnocí 2009 Videozáznam Ano
Postoje veřejnosti k problematice dětí se zdravotním postižením Sirius, Median 2010 Výzkumy Ano
Právní průvodce pečujících 2012 Pešlová, Radka 2012 Monografie a sborník Ano
Pražští školáci podpořili nemocné a sociálně znevýhodněné děti běžeckým závodem Český rozhlas - Regina 2012 Audiozáznam Ano
Přetrvávající primární reflexy: opomíjený faktor problémů učení a chování Volemanová, Marja 2019 Monografie a sborník Ano
Prevence, transplantace - MUDr. Stanislava Koloušková — Projekt "HoSt Home - Start" - pomoc rodinám s dětmi Česká televize - Sama doma 2006 Videozáznam Ano
Přijímací zkoušky na SŠ a děti se speciálními potřebami Věříšová, Irena 2005 Článek v periodikách Ne
Primární prevence rizikového chování: vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Šucha, Matúš, Miovský, Michal, Presslerová, Pavla, Masáková, Václava, Petriščová, Alena, Miovský, Michal 2010 Monografie a sborník Ne
Pro Romy bez mentálního postižení budou praktické základní školy tabu Švancar, Radmil 2011 Článek v periodikách Ne
Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje : podpora začleňování znevýhodněných dětí do běžného vzdělávání Lebeer, Jo 2006 Monografie a sborník Ne
Projekt "Zvládneme to sami" Česká televize - Televizní klub neslyšících 2014 Videozáznam Ano
Projekt Skládačka nadace Naše dítě - Zuzana Baudyšová Český rozhlas 6 - Zaostřeno na lidská práva 2005 Audiozáznam Ano
Projekt Univerzity Palackého usnadní výuku znevýhodněných dětí Česká televize - Události v regionech [Ostrava] 2013 Videozáznam Ano
Průkazy mimořádných výhod - David Oplatek Český rozhlas - Brno - Apetýt 2016 Audiozáznam Ano
Psychická odolnost dítěte - Cyril Höschl Český rozhlas Plus - Leonardo Plus 2018 Audiozáznam Ano
Psychologické podmínky vzdělávání zdravotně, sociálně a sociokulturně znevýhodněných lidí Vágnerová, Marie 2007 Monografie a sborník Ne
Psychopatologie pro pomáhající profese Vágnerová, Marie 2008 Monografie a sborník Ne
Psychosociální intervence Hoskovcová, Simona 2009 Monografie a sborník Ne
Reflexe současných trendů ve speciální pedagogice : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí Franiok, Petr, Kovářová, Renata 2011 Monografie a sborník Ne
Rodiče s handicapem Facebook 2015 Monografie a sborník Ano
Rovné šance ve vzdělávání? : v nedohlednu! Welchová, Taťána 2007 Článek v periodikách Ne
Šance hendikepovaných občanů na trhu práce Český rozhlas Sever 2008 Audiozáznam Ano
Sexualita osob s postižením a znevýhodněním Venglářová, Martina, Eisner, Petr 2013 Monografie a sborník Ne
Sexuální výchova znevýhodněných osob Štěrbová, Dana 2010 Článek v periodikách Ne
Seznam vybraných nemovitých kulturních památek přístupných pro osoby se sníženou schopností pohybu Burešová, Kateřina, Šefců, Ondřej 2004 Monografie a sborník Ne
Škola a zdraví pro 21. století Veselá, Jana, Řehulka, Evžen, Mužíková, Leona, Vrbas, Jaroslav 2010 Monografie a sborník Ne
Školní poradenská psychologie pro pedagogy Vágnerová, Marie 2005 Monografie a sborník Ne
Školská integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Jeřábková, Kateřina 2013 Monografie a sborník Ne
Školy pro mentálně postižené - obecně - PhDr. Jana Zapletalová Česká televize - Sama doma 2008 Videozáznam Ano
Služby pro zdravotně postižené v Evropě Český rozhlas Sever 2008 Audiozáznam Ano
Sociální firmy dávají šanci znevýhodněným lidem na trhu práce Český rozhlas - Regina 2011 Audiozáznam Ano
Sociální podnikání - Petra Francová a Jan Vrzal Český rozhlas 1 - Radiožurnál - HandyCamping 2009 Audiozáznam Ano
Sociální služby jsou v ohrožení, víc než 200 by jich mohlo skončit Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Ranní interview, Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Ozvěny dne 2012 Audiozáznam Ano
Speciální pedagogika Slowík, Josef 2016 Monografie a sborník Ne
Speciální pedagogika : edukace a rozvoj osob se somatickým, psychickým a sociálním znevýhodněním Fischer, Slavomil, Škoda, Jiří 2008 Monografie a sborník Ne
Speciální pedagogika nejen pro sociální pedagogy Hanáková, Adéla, Potměšil, Miloň, Potměšilová, Petra, Bendová, P., Růžičková, V. 2013 Monografie a sborník Ne
Speciální vzdělávací potřeby žáků a potřeby učitelů : volnočasové a edukační aktivity pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ... Lumen Vitale - Centrum vzdělávání 2008 Monografie a sborník Ne
Speciální vzdělávací potřeby: spor o realizaci ve školách Průcha, Jan 2013 Článek v periodikách Ne
Spiritualita v pomáhajících profesích Vojtíšek, Zdeněk, Dušek, Pavel, Motl, Jiří 2012 Monografie a sborník Ne
Srdcerváči a zaměstnávání handicapovaných - Hana Potměšilová Český rozhlas - Plzeň - Co Vás zajímá 2014 Audiozáznam Ano
Standard práce asistenta pedagoga Morávková-Vejrochová, Monika 2015 Monografie a sborník Ano

1 2 3 4

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS