Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení Klenková, Jiřina 2011 Monografie a sborník Ne
Inkluzivní vzdělávání v primární škole ; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí Vítková, Marie, Havel, Jiří, Sychrová, Pavla 2010 Monografie a sborník Ne
Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole; Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: sborník z konference s mezinárodní účastí Vítková, Marie, Opatřilová, Dagmar, Sychrová, Pavla 2011 Monografie a sborník Ne
Integrace - znamení doby: sborník z odborné konference Jesenský, Ján 1998 Monografie a sborník Ne
Integrace mladých osob s postižením na trhu práce z transnacionálního pohledu Pipeková, Jarmila 2006 Článek v periodikách Ne
Integrace různě postižených dětí Český rozhlas - Brno - Otázky a odpovědi 2011 Audiozáznam Ano
Integrativní školní (speciální) pedagogika : základy, teorie, praxe : učební text Vítková, Marie 2004 Monografie a sborník Ne
Internetové kluby pro znevýhodněné žáky v Praze Fiedlerová, Lenka 2009 Článek v periodikách Ne
Jak dobýt hrad : památky takřka bez bariér Jančo, Milan, Burešová, Kateřina, Šefců, Ondřej 2007 Monografie a sborník Ne
Jak dosáhnout spoluzodpovědnosti žáka: daltonský plán jako výzva - metody a formy práce na 2. stupni ZŠ a na středních školách Rýdl, Karel 1998 Monografie a sborník Ne
Jak se děti učí Holt, John Caldwell, Kostiha, Stanislav, Tůma, Jiří 1995 Monografie a sborník Ne
Jak se žije s handicapem Česká televize - Tykadlo 2006 Videozáznam Ano
Jarmark neziskových organizací Hana Kosová 2013 Videozáznam Ano
Jsou "parádní weby" přístupné?: zdravotně znevýhodnění občané Pavlíček, Radek 2012 Článek v periodikách Ne
Kde se dělá dobro Hana Kosová 2013 Videozáznam Ano
Kdo jiný?: jeden svět na školách Gajdoš, Lukáš 2010 Monografie a sborník Ne
Když kůň pomáhá zajíčkovi Uhrinová, Mária 2011 Článek v periodikách Ne
Knihovny pro zdravotně znevýhodněné Houšková, Zlata 2008 Článek v periodikách Ne
Komunikace a lidé se specifickými potřebami Regec, Vojtech, Stejskalová, Kateřina 2012 Monografie a sborník Ano
Kontrapunkty integrace zdravotně postižených Jesenský, Ján, Černá, Marie 1995 Monografie a sborník Ne
Kuře pomáhalo dětem na výletě v Krkonoších Česká televize 2011 Videozáznam Ano
Kvalitní poradenství - záruka kvality života Ludvíková, Libuše, Rafajová, Eva, Podešva, Libor, Bendová, Petra, Holubíková, Miroslava, Kudlík, Jaromír, Bierská, Martina, Němec, Jiří, Souralová, Eva, Skopalová, Jitka, Müller, Oldřich, Krejčířová, Olga, Bodláková, Iva, Růžičková, Veronika 2007 Monografie a sborník Ne
Kvůli novému zákonu přicházejí postižení o práci Česká televize 2012 Videozáznam Ano
Lidský mozek: [funkční systémy, norma a poruchy] Koukolík, František 2012 Monografie a sborník Ne
Linka důvěry : učíme děti, co dělat ve chvílích nejhorších Otradovcová, Jaroslava, Hobzová, Hana 2013 Článek v periodikách Ne
Maltézská pomoc Hana Kosová 2011 Videozáznam Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: dopomoc při sebeobslužných činnostech Morávková-Vejrochová, Monika, Muchová, Jiřina, Kulštrunková, Jana 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: komunikace s dalšími účastníky inkluzivního vzdělávání Petráš, Petr, Jarmarová, Jitka, Lauermann, Marek 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce asistenta pedagoga: náležitý dohled asistenta pedagoga Škurek, Martin 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika práce se žákem s tělesným postižením a zdravotním znevýhodněním Čadová, Eva, Kopecká, Kateřina, Michalík, Jan, Hanák, Petr, Bartoňová, Radka, Vejrochová, Monika 2012 Monografie a sborník Ano
Metodika tvorby kurikul a realizace kurzů DVPP zaměřených na inkluzivní vzdělávání Machowská, Veronika, Pastieriková, Lucia, Finková, Dita 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika tvorby učebních textů DVPP pro inkluzivní vzdělávání Finková, Dita, Pastieriková, Lucia 2015 Monografie a sborník Ano
Metodika úpravy textů : pro znevýhodněné čtenáře : s ukázkou dle předlohy Betty MacDonaldové Paní Láryfáry Daňová, Martina 2008 Monografie a sborník Ne
Mimoškolní péče o děti v Evropě Knotová, Dana 2007 Článek v periodikách Ano
MŠ - znevýhodněné děti - Jana Skalová — MŠ - Montessorri systém - Jitka Brunclíková a Vlasta Hillebrandová Česká televize - Sama doma 2008 Videozáznam Ano
Návštěva v arteterapeutickém ateliéru U Zeleného ptáka Výborná, Pavla 2009 Článek v periodikách Ne
Nemoc bezmocných : lehká mentální retardace Lábusová, A., Nikolai, Tomáš, Pekárková, S. 2011 Článek v periodikách Ano
Neziskové organizace : zprávy z výzkumu 2008 Sirius, Median 2010 Výzkumy Ano
Neziskovky na adventních trzích Hana Kosová 2013 Videozáznam Ano
Nové trendy v předprofesní a profesní přípravě žáků se speciálními potřebami Anderle, Tomáš 2005 Článek v periodikách Ne
Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice Hutyrová, Miluše, Maštalíř, Jaromír, Stejskalová, Kateřina, Weilová, Monika 2013 Monografie a sborník Ano
Novinky v metodice přístupnosti: bezbariérovost webu Pavlíček, Radek 2011 Článek v periodikách Ne
Nový systém vyplácení sociálních dávek Česká televize – Máte slovo 2012 Videozáznam Ano
Občanské sdružení Smíšek Hana Kosová 2012 Videozáznam Ano
OECD. Rovnost a kvalita ve vzdělávání: podpora znevýhodněných žáků a škol Polechová, Pavla 2013 Článek v periodikách Ano
Opuštěné a znevýhodněné děti - Max Kašparů Český rozhlas 2 - Praha - Jak to vidí 2008 Audiozáznam Ano
Osobní asistence, poradenství a zprostředkování Hrdá, Jana 2006 Monografie a sborník Ne
Osobní asistence: příručka postupů a rad pro osobní asistenty Hrdá, Jana 2006 Monografie a sborník Ne
Pedagogická encyklopedie Průcha, Jan 2009 Monografie a sborník Ne
Počet romských žáků v bývalých zvláštních školách klesl skoro o 9 procent Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Ozvěny dne 2012 Článek v periodikách Ano

1 2 3 4

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS