Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Systém vzdělávání osob se sluchovým postižením v ČR a specifika vzdělávacích metod při výuce Komorná, Marie 2008 Monografie a sborník Ne
Taktilní znakový jazyk : manuál k výuce a studiu + CD-ROM Langer, Jiří, Souralová, Eva, Horáková, Radka 2010 Monografie a sborník Ne
Taktilní znakový jazyk u nás Zimermanová, Petra 2005 Článek v periodikách Ne
Technické kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením Kašpar, Zdeněk 2008 Monografie a sborník Ne
The Oxford handbook of deaf studies, language, and education Marschark, Marc, Spencer, Patricia Elizabeth, Nathan, Peter E. 2011 Monografie a sborník Ne
Tlumočnické situace ve vzdělávání Makovská, Lenka 2008 Článek v periodikách Ne
Tlumočnické služby pro sluchově postižené a tlumočení v trestním právu Hrdová Kolíbalová, Barbora 2011 Článek v periodikách Ano
Tlumočník na školách Hronová, Anna, Nováková, R., Petříčková, J. 2003 Článek v periodikách Ne
Tlumočník očima sluchově postiženého dítěte Hronová, Anna 2003 Článek v periodikách Ne
Učitelé a jejich znakový jazyk Šmídová, Martina 2001 Článek v periodikách Ne
Úvodní poznámky k tlumočení (český jazyk - český znakový jazyk) Šebková, Helena 2006 Článek v periodikách Ne
Včasné odhalení vady sluchu a služby rané péče a jejich význam pro učení se jazyku Pabian, Petr 2011 Článek v periodikách Ne
Ve čtvrtek jsme nahlédli do světa neslyšících Český rozhlas 2 - Praha 2012 Audiozáznam Ano
Ve světě sluchového postižení : informační a vzdělávací publikace (nejen) pro zdravotnický personál o životě a potřebách neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých lidí a lidí s kochleárním implantátem Hudáková, Andrea 2005 Monografie a sborník Ne
Veselá komunikace ve znakové řeči? Holzinger, Daniel, Bortsch, Erich 1999 Článek v periodikách Ne
Viděno očima slyšícího - aneb Komunikace jako řešení Burian, Oldřich 2001 Článek v periodikách Ne
Výskyt depresívnych príznakov v popôrodnom období Izáková, Ľubomíra, Borovská, Marína, Baloghová, Beata 2013 Článek v periodikách Ano
Výskyt narušené komunikační schopnosti u slyšících dětí neslyšících rodičů Horáková, Petra 2009 Diplomová práce Ano
Výuka znakové řeči u žáků Fenclová, Jana, Potměšil, Miloň 1999 Článek v periodikách Ne
Výuka znakového jazyka Langer, Jiří 2006 Monografie a sborník Ano
Výuka znakového jazyka neslyšících dětí Česká televize - Televizní klub neslyšících 2007 Videozáznam Ano
Využití alternativní komunikace při edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Mášková, Věra 2010 Diplomová práce Ano
Výzkum českého znakového jazyka Macurová, Alena 1997 Článek v periodikách Ne
Výzkum informovanosti a uvědomění znakového jazyka u žáků se sluchovým postižením Hanáková, Adéla, Potměšil, Miloň, Potměšilová, Petra, Vítová, Jitka 2010 Článek v periodikách Ano
Vzdělávací program "Poznáváme život neslyšících" Rérychová, Jitka 2009 Článek v periodikách Ne
Vzdělávání neslyšících dětí Česká televize - Televizní klub neslyšících 2008 Videozáznam Ano
Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky 1998 Legislativní dokumenty Ano
Znak do řeči Kubová, Libuše 1999 Monografie a sborník Ne
Znaková řeč, znakový jazyk, znaková čeština - jak se to rýmuje? Šmídová, Martina 2001 Článek v periodikách Ne
Znakování pro každý den : základní konverzace v českém znakovém jazyce Růžičková, Marie 2001 Monografie a sborník Ne
Znakový jazyk jako komunikace nadaných či bilingvních miminek - Michaela Tilton Česká televize - Sama doma 2014 Videozáznam Ano
Znakový jazyk jako komunikační systém mezi těžce sluchově postiženým dítětem a jeho rodiči Chudá, Jitka 2008 Diplomová práce Ano
Znakový jazyk pro zdravá mimnka - Michaela Tilton, Pavlína a Veronika Kapalovy Česká televize - Sama doma 2014 Videozáznam Ano
Znakový jazyk s miminky v praxi - Michaela Tilton, Eva a Aneta Vosmíkovy Česká televize - Sama doma 2014 Videozáznam Ano
Znakový jazyk u přijímaček anonymní dílo 1998 Článek v periodikách Ne
Znakový jazyk ve výuce Jokinen, Markku 1999 Článek v periodikách Ne
Znakuj! Znakujme! Znakujte! : [základy konverzace ve znakované češtině : jak nejlépe využít učebnici Učíme se českou znakovou řeč Růžičková, Marie 1998 Monografie a sborník Ne

1 2 3 Následující

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS