Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Soužití s patologickým hráčem Bartošová, Jana 2007 Článek v periodikách Ne
Specifika výživy nejen předčasně narozených dětí Tláskal, Petr 2012 Článek v periodikách Ano
Spolupráca škôl so zariadeniami výchovnej prevencie v prevencii drogových závislostí u detí a mládeže Maľová, Miriam 2006 Článek v periodikách Ne
Spolupráce PLDD s posudkovou službou Koščálová, Jaroslava 2010 Článek v periodikách Ano
Štěstí skrze návykové látky - Michal Miovský Česká televize - Sama doma, Miovský, Michal 2016 Videozáznam Ano
Stojí vůbec o pomoc? Česká televize - Rodina a já 2011 Videozáznam Ano
Strategie boje proti sociálnímu vyloučení v romských lokalitách Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách 2011 Článek v periodikách Ne
Strategie proti drogám Zukal, Jiří 2008 Článek v periodikách Ne
Streetworker / Koktavost Česká televize - Pomáhejme si 2007 Videozáznam Ano
Stres a stresová selhání Cimický, Jan 2010 Článek v periodikách Ne
Stručný návod k výchově narkomana Drábek, Miroslav 2009 Článek v periodikách Ne
Studie BCG postvakcinačních komplikací v závislosti na typu vakcíny, rizikové faktory vzniku a terapeutické postupy Holčíková, Alena 2002 Disertační práce Ne
Substituční léčbu je nutno rychle rozšířit po celé ČR Popov, Petr 2009 Článek v periodikách Ne
Suchej únor aneb Měsíc bez alkoholu - Josef Petr a Petr Popov Český rozhlas 2 - Praha - Káva o čtvrté, Popov, Petr 2019 Audiozáznam Ano
Suchý zákon, aneb ani kapku alkoholu - Lubomír Smatana Český rozhlas - Rádio Česko - Evropské události 2008 Audiozáznam Ano
Suicidální chování a abúzus návykových látek Záškodná, Helena, Pavlica, Karel 2010 Článek v periodikách Ne
Synaptic Self: How Our Brains Become Who We Are LeDoux, Joseph 2002 Monografie a sborník Ne
Syndrom CAN jako rizikový faktor rozvoje závislosti Svobodová, Karolína 2019 Bakalářská práce Ano
Syndrom rizikového chování v dospívání - MUDr. Pavel Kabíček Český rozhlas 2 - Praha - Rodinný lékař 2010 Audiozáznam Ano
Tanorexie : neopálené si připadají ošklivé Melicharová, Romana 2009 Článek v periodikách Ne
Těhotenství a závislosti - MUDr. Blanka Vavřinková Český rozhlas 2 - Praha - Rodinný lékař 2010 Audiozáznam Ano
Temperament a výchova Lacinová, Lenka, Pavlíková, Eva, Širůček, Jan 2001 Článek v periodikách Ne
Tendence závislostního chování u mladistvých neslyšících Jorda, David 2015 Diplomová práce Ano
Teorie sociální směny a její užití v poradenství [rukopis] Enachescu - Hroncová, Iva 2006 Disertační práce Ano
Terapeutické plavání s dětmi - Petra Smržová Česká televize - Sama doma 2009 Videozáznam Ano
Testování technologie pro přenos obrazu z místa zásahu na zdravotnické operační středisko Peřan, David, Franěk, Ondřej, Plíhal, Jakub 2019 Článek v periodikách Ne
Těžký život v tlustém těle Cajthamlová, Kateřina 2009 Článek v periodikách Ne
Tolerance závislostí a příklad mládeži - Michal Miovský Český rozhlas Plus - Radiofórum 2013 Audiozáznam Ano
Tvůrčí fotografie, práce s maskou a dramaterapie při komunitní léčbě drogově závislých: projekt Člověk …ící/ý Boháčová, Kamila 2009 Článek v periodikách Ne
Týden závislostí, díl 4.: Alkohol - Petr Popov Český rozhlas, Popov, Petr 2014 Audiozáznam Ano
Týrání dítěte - Lucie Bukovská (Linka bezpečí) Český rozhlas 2 - Praha - Váš příběh 2006 Audiozáznam Ano
Učební texty ke specializačnímu studiu pro školní metodiky prevence Martanová, Veronika, Janíková, Barbara, Daněčková, Tereza 2007 Monografie a sborník Ne
Úrazy dětí o prázdninách - Ludmila Lešková Český rozhlas - Plzeň - Co Vás zajímá 2015 Audiozáznam Ano
Užívání alkoholu a s ním spojené problémy mezi studenty oboru sociální práce na vybraných univerzitách v České republice a na Slovensku – pilotní studie rizikových období Popov, Petr, Petruželka, Benjamin, Barták, Miroslav, Rogalewicz, Vladimír, Gavurova, Beata, Dlouhý, Martin, Vaska, L., Šavrnochová, M., Čierna, Mária 2017 Článek v periodikách Ano
V Meclově skončila oprava centra pro lidi s psychickým handicapem Český rozhlas - Plzeň - Zprávy 2012 Audiozáznam Ano
V prevenci alkoholismu je nejdůležitější vzor rodičů Csémy, Ladislav, Dvořák, Václav 2006 Článek v periodikách Ne
V protidrogové prevenci mají roli i rodiče Průdková, Táňa 2007 Článek v periodikách Ne
Variabilita srdeční frekvence u dětí vleže a vstoje Novotný, Jan (orto), Novotná, Martina 2008 Monografie a sborník Ne
Vaše děti a návykové látky Nešpor, Karel 2001 Monografie a sborník Ne
Vek žiaka ako významný faktor pri realizovaní primárnej prevencie drogových závislostí na základnej škole Emmerová, Ingrid 2007 Článek v periodikách Ne
Věřím Česká televize - Cesty víry 2012 Videozáznam Ano
Vliv alkoholu na léčbu psychofarmaky Popov, Petr 2014 Článek v periodikách Ne
Vliv pobytu v azylovém domě na jeho klienty Mahdalová, Zdeňka 2009 Bakalářská práce Ano
Vliv sociálního prostředí na proces socializace a vzdělání jedince [rukopis] Lidová, Kristýna 2009 Bakalářská práce Ano
Vodní dýmka - nebezpečný módní trend našich adolescentů Králíková, E. 2005 Článek v periodikách Ne
Volejbalem proti drogám - Josef Farmačka Český rozhlas 2 - Praha - Pomáháme si 2010 Audiozáznam Ano
Vražda novorozeného dítěte matkou Hurtová, Dagmar 2010 Diplomová práce Ano
Vsaďte na mírnou represi Miovský, Michal 2007 Článek v periodikách Ne
Vybrané okruhy speciálně pedagogické diagnostiky a její využití v praxi speciální pedagogiky Přinosilová, Dagmar 2004 Monografie a sborník Ne
Výchova ke zdravému způsobu života se zřetelem na prevenci závislostí : seminář ve dnech 30.11 - 1.12.1995 : sborník referátů Zieglerová, Helga, Krátoška, Josef 1996 Monografie a sborník Ne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS