Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Primář: Alkohol nezbytný pro život není Popov, Petr 2017 Článek v periodikách Ano
Primární prevence rizikového chování: vzdělávání a profesionalita v primární prevenci Šucha, Matúš, Miovský, Michal, Presslerová, Pavla, Masáková, Václava, Petriščová, Alena, Miovský, Michal 2010 Monografie a sborník Ne
Primární prevence s peer programem na základních školách olomouckého okresu Záboj, Antonín 1998 Článek v periodikách Ne
Problémy školních dětí - MUDr. Eva Nosková Český rozhlas - Hradec Králové - Radioporadna 2009 Audiozáznam Ano
Problémy související s užíváním drog u dětí do 15 let Šucha, Matúš, Šťastná, Lenka 2010 Monografie a sborník Ne
Proč a koho léčit Řehák, Vratislav 2009 Článek v periodikách Ne
Proč se z dětí stávají závislí? - Michal Miovský Český rozhlas Plus - Hovory 2014 Audiozáznam Ano
Programy prevence závislostí a možnosti jejich hodnocení Nešpor, Karel, Sovinová, Hana, Csémy, Ladislav 1998 Monografie a sborník Ne
Prohibice a alkoholici - Petr Popov Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Ranní interview, Popov, Petr 2012 Audiozáznam Ano
Projekt Rubikon - Zuzana Kopuletá Český rozhlas 2 - Praha - Pomáháme si 2010 Audiozáznam Ano
Protidrogová prevence - Marie Jegorovová Český rozhlas 2 - Praha - Hovorna 2005 Audiozáznam Ano
Protidrogová prevence již v mateřských školách : na pražském fóru se představily různé organizace Nováková, Dagmar, Černý, Milan, Vrbková, Helena 2005 Článek v periodikách Ne
Protidrogová prevence začíná už ve školce Těthalová, Marie 2011 Článek v periodikách Ne
Průběh a následky hráčských kariér u mužských pacientů hospitalizovaných v psychiatrických nemocnicích pro diagnózu F 63.0 patologické hráčství Miovský, Michal, Maierová, Eva, Charvát, Miroslav 2015 Článek v periodikách Ne
Průřezová studie zdravotního stavu dětí a jeho závislost na životních a sociálně-ekonomických podmínkách Tichý, Lubomír, Richter, Josef, Pelech, Ladislav, Čížek, Pavel, Turek, Bohumil, Roth, Zdeněk, Raifová, Ludmila 1995 Výzkumy Ne
Prvky psychomotoriky jako psychoprofylaxe sociálně patologických jevů u mládeže [rukopis] Kelnarová, Eva 2006 Bakalářská práce Ano
První pomoc a tísňové volání - Helena Škuligová Český rozhlas - Pardubice - Radioporadna 2014 Audiozáznam Ano
První pomoc při úrazech v letním období - Lukáš Pochylý Český rozhlas - Hradec Králové - Radioporadna 2014 Audiozáznam Ano
Psychologická manipulace v sektách Štrobl, Dan 2002 Článek v periodikách Ne
Psychologické profily čtyř typů závislosti na alkoholismu u mužů a žen Csémy, Ladislav 1994 Článek v periodikách Ne
Psychologie lidské komunikace Vybíral, Zbyněk 2000 Monografie a sborník Ne
Psychosociální souvislosti mezi závislostí na drogách a suicidálními tendencemi u matek a těhotných žen Záškodná, Helena, Žižková, Blanka 2010 Článek v periodikách Ne
Psychotické příznaky u závislých na metamfetaminu = Psychotic symptoms in methamphetamine dependent subjects Hosák, Ladislav, Maixnerová, Radka, Valešová, Dagmar 2009 Článek v periodikách Ne
Risk management and post-marketing surveillance of CNS drugs Balster, Robert L., Johanson, Chris E., Walsh, Sharon L. 2009 Monografie a sborník Ne
Rizikové faktory užívania drog dispievajúcimi Orosová, Oľga 2007 Článek v periodikách Ne
Rodiče a nealkoholové drogy Hermanová, Magda 2012 Článek v periodikách Ne
Rodiče, děti a drogy Česká televize – Co mám dělat, když…?, Cimický, Jan 2009 Videozáznam Ano
Rodičovský konflikt a suicidalita adolescentů Jelenová, Daniela 2010 Bakalářská práce Ano
Rodina jako instituce a vztahová síť Matoušek, Oldřich 2003 Monografie a sborník Ne
Sám proti stresu: jak se ubránit stresu a udržet duševní rovnováhu: soubor rad, jak přežít v dnešní době Cimický, Jan 2015 Monografie a sborník Ne
Schizofrenie v dětském a adolescentním věku Hrdlička, Michal 2005 Článek v periodikách Ano
Sekněte s cigaretami, než cigarety seknou s vámi Králíková, Eva, Adamčeková, Zuzana, Felbrová, Vladislava, Kulovaná, Stanislava, Pánková, Alexandra, Štěpánková, Lenka, Zvolská, Kamila, Vranová, Vilma, Popov, Petr 2012 Monografie a sborník Ano
Sexualita a drogy: sborník odborné konference Preslová, Ilona, Hanková, Olga, Čavojská, Katarína 2011 Monografie a sborník Ne
Škodlivé užívání alkoholu a závislost na něm u duševně nemocných: krátká intervence a další možnosti Nešpor, Karel 2012 Článek v periodikách Ne
Škola a společnost proti drogám Nešpor, Karel, Csémy, Ladislav 1997 Článek v periodikách Ne
Škola pro všechny - Vzdělávání žáků se sluchovým postižením - Jiří Langer Univerzita Pardubice - Pedagogická fakulta - Ústav speciálněpedagogických studií Není znám Výzkumy Ano
Školy s opojnou vůní alkoholu Morkes, František 2009 Článek v periodikách Ne
Smrt jménem závislost Koucká, Pavla 2004 Článek v periodikách Ne
Sociálně nevyspělé dítě se může ocitnout na okraji Radonská, Martina, Těthalová, Marie 2010 Článek v periodikách Ne
Sociálněpatologické jevy. Gambling, drogové závislosti, lichva Drom (firma) 2004 Monografie a sborník Ne
Sociální deviace dětí a mládeže Záškodná, Helena 1998 Monografie a sborník Ne
Sociální opora a její vztah k životní spokojenosti, sebehodnocení a osobnosti u adolescentů : rodové rozdíly Snopek, Mojmír, Hublová, Veronika 2008 Článek v periodikách Ne
Sociální práce na ulici - streetwork Bednářová, Zdena, Pelech, Lubomír 2000 Monografie a sborník Ne
Sociální práce s účastníky domácího násilí Charlie - Marešová, Sabina 2017 Bakalářská práce Ano
Sociální vazby jako prediktory konzumace alkoholu v mladé dospělosti Urbánková, Petra 2013 Diplomová práce Ano
Sociální vyloučení a ztráta domova v kontextu závislostí : sborník z konference : [Olomouc], 7. prosince 2006 Charita Olomouc 2007 Monografie a sborník Ne
Sociální vztahy jako důležitý faktor kvality života dětí Hodačová, Lenka, Csémy, Ladislav, Hlaváčková, Eva 2011 Článek v periodikách Ne
Somatopedie: učebnice speciální pedagogiky tělesně a zdravotně postižené mládeže Kábele, František, Kollárová, E., Kracík, J., Kočí, J., 1993 Monografie a sborník Ne
Současná drogová scéna mladistvých kriminálních pachatelů Sochůrek, Jan 2005 Článek v periodikách Ne
Souhrn účinnosti opatření pro prevenci a řešení problémového hráčství Vacek, Jaroslav 2014 Monografie a sborník Ano

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS