Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Atributy sklonu ke kouření u patnáctiletých adolescentů v roce 2006: explorační analýza Kožený, Jiří, Csémy, Ladislav, Tišanská, Lýdie 2008 Článek v periodikách Ne
Chodí za školu Masáková, Václava 2001 Článek v periodikách Ne
Děti, škola a problémy, aneb, Bez školy to nepůjde : příčiny potíží, třídní klima, indikovaná prevence, psychoterapie, specifické problémy, kazuistiky Uhlíková, Šárka 2011 Monografie a sborník Ne
Dneska se uleju ze školy! Česká televize - Rodina, škola a já, Stang, Jiřina, Majerová, Jiřina 2008 Videozáznam Ano
Obtíže se školní docházkou a záškoláctví na II. stupni ZŠ [rukopis] Dvořáková, Milena 2006 Diplomová práce Ano
Potíže s polykáním u 13leté dívky Dolejší, Monika 2013 Článek v periodikách Ano
Prevence záškoláctví anonymní dílo 2003 Článek v periodikách Ne
Prevence záškoláctví na druhém stupni základních škol [rukopis] Kráčmarová, Martina 2011 Bakalářská práce Ano
Přibývá záškoláků, školy jsou bezradné Holecová, Simona 2001 Článek v periodikách Ne
Problematika řešení příčin a prevence záškoláctví v systému speciálních (zvláštních) škol v okrese Brno-město [rukopis] Vaňková, Simona 2004 Diplomová práce Ne
Problematika záškoláctví Pilař, Jiří 2003 Článek v periodikách Ne
Rodiny záškoláků zůstanou bez dávek Keményová, Zuzana 2010 Článek v periodikách Ano
Školáci a záškoláci Česká televize 2008 Videozáznam Ano
Spolupráce rodiny a školy a její vliv na záškoláctví u romského žáka [rukopis] Martincová, Miluše 2006 Diplomová práce Ano
Stav a příčiny záškoláctví na zvláštní škole [rukopis] Novotný, Bohumil 2003 Diplomová práce Ne
Stav a příčiny záškoláctví na zvláštních školách v Brně [rukopis] Čech, Tomáš 2000 Rigorózní práce Ne
Systémová spojení : spolupráce jako nástroj překonávání důsledků sociálního znevýhodnění ve vzdělávání Šotola, Jaroslav 2012 Monografie a sborník Ne
Unwillingly to school : school phobia or school refusal, a medico-social problem Kahn, Jack H., Nursten, Jean Patricia Není znám Monografie a sborník Ne
Vybrané formy rizikového chování : [materiály pro výchovné poradce a metodiky prevence na ZŠ a SŠ Blažková, Blanka 2011 Monografie a sborník Ne
Výchova bez mantinelů vede za školu Masáková, Václava 2002 Článek v periodikách Ne
Za záškoláctví zaplatí rodiče tisíce : Budějovičtí začali tvrdě trestat neomluvené hodiny. Například ZŠ Oskara Nedbala připravuje podpisový vzor Marek, Lukáš 2012 Článek v periodikách Ne
Záškoláctví jako možný důsledek šikany na základních školách [rukopis] Škoda, Martin 2006 Diplomová práce Ano
Záškoláctví [rukopis] Jelínková, Petra 2013 Bakalářská práce Ano
Záškoláctvo a jeho príčiny vo vybraných okresoch SR Bieliková, Marcela 2002 Výzkumy Ne
Záškoláctvo ako problém súčasnej základnej školy Ficová, Lucia 2011 Výzkumy Ne

Předchozí 1 Následující

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS