Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Tam, kde postižení není překážkou Rytmus, o. s. – Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. 2011 Výzkumy Ano
"Domácí" vzdělávání na 2. stupni základní školy Mlejnecký, Ivo, Štefflová, Jaroslava 2008 Článek v periodikách Ne
"Skupinovka" z Úvozu - vzdělávání mimořádně nadaných dětí Kýrová, Alena 2011 Článek v periodikách Ne
"Vir dobra" u nás stále řádí Minaříková, Romana 2011 Článek v periodikách Ne
(Svobodné) waldorfské školy Kranich, Ernst Michael, Sommer, P. 2000 Monografie a sborník Ne
..."Pomoz mi, abych to dokázal sám" ... : jak a kde se více dozvědět o studiu Montessori pedagogiky Sadil, Jiří, Weiserová, Jarka 2013 Článek v periodikách Ne
100 let speciálního školství v Boskovicích Štůlová, Jarmila, Biberlová, Alena 2006 Monografie a sborník Ne
13. komnata Marie Vodičkové Česká televize - 13. komnata 2007 Videozáznam Ano
18 tisíc podpisů za zachování speciálních škol / 18 000 podpisů na podporu speciálních škol 2012 Videozáznam Ano
20 let pomáháme rodinám: sborník k 20. výročí založení ISIS - občanského sdružení pro pomoc náhradním rodinám Sobotková, Irena 2012 Monografie a sborník Ne
20 let společnosti DUHA Česká televize – Klíč 2012 Videozáznam Ano
220 let Pražského ústavu pro hluchoněmé anonymní dílo 2007 Článek v periodikách Ne
300 her pro děti s autismem: rozvíjení komunikačních a sociálních dovedností Griffin, Simone, Sandler, Dianne, Jelínková, Miroslava 2012 Monografie a sborník Ne
9. světový kongres nedoslýchavých v norském Bergenu Höferová, Marta 2012 Článek v periodikách Ne
A nebo-- [elektronický zdroj] prostor pro terciární vzdělávání a kooperaci subjektů v oblasti prevence sociálně patologických jevů a sociální exkluze u dětí a mládeže v Olomouckém kraji Boskovice (Česko) 2007 Multimediální nosič Ne
A pro děti svítá-- : --podpora místo manipulace-- Schoenebeck, Hubertus von 2006 Monografie a sborník Ne
A welfare state fit for purpose Rytmus, o. s. – Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. 2011 Výzkumy Ne
A-Ž půjdeš do školy: pro ..., co se neztratí Fišarová, Michaela 2016 Monografie a sborník Ne
Absolventi škol se zdravotním postižením a trh práce Národní ústav pro vzdělávání 2012 Článek v periodikách Ne
Aby tě auto nepřejelo : prevence dopravních úrazů na 1. stupni ZŠ : edukativní text pro pedagogy Zvadová, Zuzana, Janoušek, Stanislav 2006 Monografie a sborník Ano
Adaptace žáků s chronickým onemocněním na základní škole speciální Bartošková, Jana 2015 Diplomová práce Ano
Adopce pomáhá dětem ke vzdělání : humanitární pracovníci vyprávěli o problémech v Keni Burianová, Klára 2008 Článek v periodikách Ne
Adopce umožnila africké dívce chodit do školy Hloušek, Milan 2010 Článek v periodikách Ne
Adrenalinové sporty spolu s pravidly první pomoci : Expres hry jsou ojedinělým projektem, který inspiruje mládež k aktivnímu trávení volného času Šťástková, Zlata 2005 Článek v periodikách Ano
Adresář pedagogických, psychologických, poradenských a sociálních služeb pro děti a mládež včetně škol samostatně zařízených pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v Praze : pražský poradenský podzim 2008 anonymní dílo 2008 Monografie a sborník Ne
Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách [elektronický zdroj] Šimáček, Martin 2008 Monografie a sborník Ne
Agrese a agresivita u dětí a mládeže Martínek, Zdeněk 2008 Monografie a sborník Ne
Agrese a možnosti práce s ní Fejfarová, Renata 2011 Monografie a sborník Ne
Agresivita dětí roste, učitelé se obracejí na poradenskou linku Český rozhlas 1 - Radiožurnál 2012 Audiozáznam Ano
Aktivační centra - vzdělávací služba nové generace Teplá, Marta 2013 Článek v periodikách Ne
Aktuality pro lékařskou posudkovou službu Ministerstvo práce a sociálních věcí (instituce) 2009 Monografie a sborník Ano
Aktualizované učební plány vzdělávacích programů pro vzdělávání žáků s mentálním postižením Teplá, Marta 2005 Článek v periodikách Ne
Aktuálne problémy centier špeciálnopedagogického poradenstva vo vzťahu k žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelavacími potrebami na Slovensku Horňák, Ladislav 2009 Článek v periodikách Ne
Aktuální témata výchovy a vzdělávání ve škole : texty pro studijní disciplínu Teorie výchovy Krejčová, Věra 2005 Monografie a sborník Ne
Allgemeine Sonderpädagogik: Grundlagen des Unterrichts für Schüler mit Schulschwierigkeiten und Behinderungen Gruber, Heinz, Ledl, Viktor, Boyer, Ludwig 2004 Monografie a sborník Ne
Alternativní a augmentativní komunikace Česká televize - Klíč 2015 Videozáznam Ano
Alternativní a augmentativní komunikace u dětí s poruchou autistického spektra se zaměřením na metodu VOKS Bohdanová, Martina 2013 Bakalářská práce Ano
Alternativní a augmentativní komunikace v praxi pracovníků sociálních služeb Krejčířová, Olga, Kozáková, Zdeňka, Karásková, Vlasta, Souralová, Eva, Mlčáková, Renata 2011 Monografie a sborník Ne
Alternativní formy vzdělávání Hrázská, Jana 2013 Článek v periodikách Ne
Alternativní komunikace, cesta ke vzdělávání těžce zdravotně postižených dětí : [metodická příručka] Kubová, Libuše 1996 Monografie a sborník Ne
Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti Rýdl, Karel 1994 Monografie a sborník Ne
Alternativní přístupy ve výuce na Základní škole praktické Lepková, Jana 2007 Diplomová práce Ne
Alternativní vzdělávací program zvláštní školy pro žáky romského etnika Švarcová-Slabinová, Iva 2000 Článek v periodikách Ne
Alternativní vzdělávací systémy - Eva Čadová Česká televize - Sama doma 2007 Videozáznam Ano
Alternativní vzdělávání osob s poruchou autistického spektra Srbková, Jana 2011 Článek v periodikách Ne
Amerika, ráj neslyšících Mrózek, Vojtěch, Vysuček, Petr, Chladová, Veronika 2007 Článek v periodikách Ano
Analýza činností a personálních potřeb odběratelských organizací a institucí Wittmannová, Julie 2007 Monografie a sborník Ne
Analýza dílčích aspektů specifických poruch Michalová, Zdeňka 2004 Monografie a sborník Ne
Analýza jazykových dovedností u žáků s narušenou komunikační schopností v základní škole Girglová, Veronika 2013 Disertační práce Ano
Analýza komunikační schopnosti u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Bláhová-Ostrezi, Eva 2016 Diplomová práce Ano

Předchozí 1 2 3 4 5 37 38 39 40 41 42

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS