Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Problémy dětí školního věku Neckář, Petr 2008 Monografie a sborník Ne
Problémy s chováním ve škole - jak na ně: individuální výchovný plán Mertin, Václav, Krejčová, Lenka 2013 Monografie a sborník Ne
Proč jsi zlý? Špačková, Renata 2005 Článek v periodikách Ne
Proč mě sesadili z trůnu? Těthalová, Marie 2008 Článek v periodikách Ne
Proč mi lžeš? Špačková, Renata 2005 Článek v periodikách Ne
Proč přichází puberta tak brzy? Kubová, Eva 2012 Článek v periodikách Ne
Proč si to učitel nevyřeší sám? Mertin, Václav 2013 Článek v periodikách Ano
Proč starší dítě žárlí na mladšího sourozence? Těthalová, Marie 2005 Článek v periodikách Ne
Proč vyučovat dopravní výchovu a ne pouze navštěvovat autoškolu? Límová, Lucie 2013 Článek v periodikách Ne
Profesionálna rodina - zamestnanie alebo rodićovstvo Škoviera, Albín, Pukančík, Milan 2012 Článek v periodikách Ne
Profil výchovného pracovníka v dětském domově [rukopis] Divínová, Irena 2007 Diplomová práce Ano
Program prevence sexuálního zneužití a sexuální výchova na speciální škole pro sluchově postižené v Praze v Radlicích Saicová, Eva 2005 Článek v periodikách Ne
Program primární prevence kouření a podpory zdravého životního stylu "Normální je nekouřit" Žaloudíková, Iva 2008 Článek v periodikách Ne
Projekt Šikana Dyjáková, Hana 2005 Článek v periodikách Ne
Projekt Výchovné problémy základních škol = Project Educational problems of elementary schools Dvořáková, Eva 2011 Článek v periodikách Ne
Projekty osobnostního rozvoje v nestandardních výchovných podmínkách Švamberk Šauerová, Markéta, 2011 Monografie a sborník Ne
Proměny primární prevence rizikového chování : trendy a nové způsoby realizace Cihlářová, Kristýna 2012 Článek v periodikách Ne
Prostor pro děti s rizikem poruch chování Jedlička, Richard, Švancar, Radmil 2006 Článek v periodikách Ne
Průvodce rodičů dětí s poruchou autistického spektra: jak začít a proč Straussová, Romana, Knotková, Monika 2011 Monografie a sborník Ne
První pomoc při řešení výchovných problémů : poradenské minimum pro učitele Lazarová, Bohumíra 1998 Monografie a sborník Ne
První rok ve škole? : poznamenán dětskou šikanou Rybníčková, Alena 2010 Článek v periodikách Ne
Psychologická první pomoc v práci výchovného poradce Jedlička, Richard 2000 Monografie a sborník Ne
Psychologické vyšetření romského dítěte v poradenském systému Klíma, Petr (PPP) 1997 Článek v periodikách Ne
Psychologie dětí: děti s výchovnými problémy Adler, Alfred, Vybíral, Zbyněk 1994 Monografie a sborník Ne
Psychologie dítěte Piaget, Jean, Inhelderová, Bärbel 2001 Monografie a sborník Ne
Psychomotorika ve vzdělávání žáků s mentálním postižením Hanzelka, Zdeněk 2009 Diplomová práce Ano
Psychosociální klima ve školských zařízeních pro ústavní a ochrannou výchovu z hlediska sociální pedagogiky [rukopis] Spasova, Světlana 2007 Diplomová práce Ano
Psychosomatické souvislosti mezi zvládáním životních situací, duševním zdravím a nemocí (Přehledová studie) Tichá, Iveta 2009 Článek v periodikách Ne
Raději pevný řád než nic Hučín, Jakub, Dvořák, Jaroslav 2003 Článek v periodikách Ne
Raná péče - kvalita v terénní práci Kudelová, Ivana 2009 Článek v periodikách Ne
Raná péče u rodin dětí s kombinovaným postižením : zkušenosti Střediska rané péče Tamtam FRPSP Sobotová, Eva, Jungwirthová, Iva, Péčová, Martina 2008 Článek v periodikách Ne
Reforma ústavní péče : pohled z MŠMT Ježková, Renata, Švancar, Radmil 2011 Článek v periodikách Ne
Rejstřík škol ... Školy pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Ústav pro informace ve vzdělávání 2005 Monografie a sborník Ne
Řešení výchovných problémů ve škole Kyriacou, Chris 2005 Monografie a sborník Ne
Říkali mi, že z toho vyroste : kluk s Aspergerovým syndromem dnes navštěvuje normální školu Těthalová, Marie 2008 Článek v periodikách Ne
Rituály v komunitnom systéme prevýchovného zariadenia Škoviera, Albín 2012 Článek v periodikách Ne
Rizika soutěží ve škole Nováčková, Jana 2013 Článek v periodikách Ne
Rizika sportovní aktivity v dětském věku Pastucha, Dalibor, Malinčíková, Jana, Tichá, Renata 2010 Článek v periodikách Ano
Rodič není kámoš! : proč selháváme v roli domácí autority? Labusová, Eva 2012 Článek v periodikách Ne
Rodiče chtějí jesle : a co na to děti? Kramulová, Daniela 2009 Článek v periodikách Ne
Rodiče po rozvodu – přehled literatury o porozvodové adaptaci = Parrents in aftermath of divorce – review of writings on post-divorce adaptation Pavlát, Josef 2013 Článek v periodikách Ne
Rodiče ve vztahu ke školskému poradenskému systému Pivoda, Petr 2012 Článek v periodikách Ne
Rodiče versus prarodiče Česká televize - Rodina a já 2009 Videozáznam Ano
Rodina a dítě s postižením Vítková, Aneta 2016 Bakalářská práce Ano
Rodina s dětmi s postižením Svitáková, Lucie 2015 Diplomová práce Ano
Rodina se sociopatologickými vlivy Bognerová, Iveta 2016 Diplomová práce Ano
Rodina, škola, výchova a brutalita dětí a mladistvých - Ilona Gillernová Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Host Radiožurnálu 2009 Audiozáznam Ano
Rodinná mediace: cesta k řešení sporů mezi rozvádějícími se rodiči [Problémy v rodině] Vrabcová, Dana, Sirius 2014 Článek v periodikách Ano
Rodinné klima a výchovné působení v rodině svobodného otce Čuprová, Lenka 2009 Bakalářská práce Ano
Role asistenta pedagoga při integraci dítěte s DMO v mateřské škole Němcová, Blanka 2010 Diplomová práce Ano

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS