Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Jak citlivě řešit přestupky Mertin, Václav 2007 Článek v periodikách Ne
Jak dál v náhradní péči o dítě (K některým aktuálním otázkám) Radvanová, Senta 2002 Článek v periodikách Ne
Jak je tomu s "nejlepším zájmem dítěte"? Kovařík, Jiří 2004 Článek v periodikách Ne
Jak mluvit s dospívajícím Nováková, Marie 2011 Článek v periodikách Ne
Jak naučit děti pravidlům Kast-Zahn, Annette 2008 Monografie a sborník Ne
Jak pomoci dětem ze znevýhodněného prostředí Dvořák, Dominik 2005 Článek v periodikách Ne
Jak přežít pubertu - Tamara Cenková Český rozhlas Region - Středočeský kraj - Ordinace 2010 Audiozáznam Ano
Jak prohrát co nejpomaleji : s lékařem o tělesné zdatnosti dnešních dětí Radvanský, Jiří, Rutová, Nina, Kubcová, Šárka 2013 Článek v periodikách Ne
Jak se žije dětem v dětském domově a jak tráví svůj volný čas [rukopis] Šutová, Jitka 2007 Bakalářská práce Ano
Jak udělat ze středoškoláků "Rychlou rotu dobrovolníků" Břicháčková, Lenka 2005 Článek v periodikách Ne
Jak vidí nevidomí? Špačková, Renata 2006 Článek v periodikách Ne
Jak vypadá domov? Česká televize – Klíč 2005 Videozáznam Ano
Jak vzdorovat opozičnímu vzdoru Šustr, Jiří 2007 Článek v periodikách Ne
Jak žít s dětmi s LMD Jucovičová, Drahomíra, Žáčková, Hana 2001 Článek v periodikách Ne
Jaké jsou cíle předškolního vzdělávání? Těthalová, Marie 2011 Článek v periodikách Ne
Jaké základní možnosti nabízejí evaluační nástroje v oblasti primární prevence zneužívání návykových látek? Miovský, Michal, Miovská, Lenka 2005 Článek v periodikách Ne
Jako z divokých vajec Těthalová, Marie 2009 Článek v periodikách Ne
Jan Schejbal : pasťák Schejbal, Jan 2000 Monografie a sborník Ne
Jde to i bez facky Bachárová, Gabriela 2009 Článek v periodikách Ne
Je jim 14 let a váží 135 kilo. I takové případy tu máme Janečková, Jitka, Pastucha, Dalibor 2012 Článek v periodikách Ne
Je výchovný výprask dítěti trestný čin? Česká televize - Máte slovo 2013 Videozáznam Ano
Jen počkej, až přijde čert a Mikuláš! Kramulová, Daniela 2007 Článek v periodikách Ne
Jsme rodiče na směny : střídavá péče po rozvodu je šance, aby mělo dítě mámu i tátu Těthalová, Marie, Hoskovcová, Simona 2009 Článek v periodikách Ano
K rodině cítím velký respekt Turnovská, Elena, Rodná, Kateřina 2012 Článek v periodikách Ne
Kapesné jako motivace i výchovný prostředek Šťástková, Zlata 2012 Článek v periodikách Ne
Kapitoly z pedagogiky volného času : soubor pojednání o volném čase a jeho výchovném zhodnocování Hofbauer, Břetislav 2010 Monografie a sborník Ne
Každý touží někam patřit : nízkoprahová zařízení skýtají často jediné útočiště tisícům dětí Olbertová, Erika 2012 Článek v periodikách Ne
Kde jsou kořeny šikany? Ve výchově rodičů i ve společnosti Mertin, Václav 2007 Článek v periodikách Ano
Kdo je dlouhodobě nezaměstnaný - aneb, na které kompetence se zaměřit při přípravě studentů na praxi Navarová, Sylvie 2009 Článek v periodikách Ne
Kdo naučí naše děti zdravě jíst? Zahradníčková, Hana 2011 Článek v periodikách Ne
Když dítě přeroste rodičům přes hlavu [Vývoj dítěte a jeho potřeby] Nováková, Milena, Ježková, Zuzana, Špaňhelová, Ilona, Sirius 2016 Článek v periodikách Ano
Když jdou dvojčata do školy Vítková Rulíková, Klára 2011 Článek v periodikách Ne
Když se řekne ... výchovný poradce Adamec, Stanislav 2007 Článek v periodikách Ano
Když si děti pomáhají samy : projekt účinné prevence, v němž učitel zůstává spíše pozorovatelem Doubrava, Lukáš 2009 Článek v periodikách Ne
Klima mezi pedagogickým personálem ve výchovných ústavech Sekera, Julius 2007 Článek v periodikách Ano
Klima školy je zásadním aspektem pro utváření osobnosti dítěte : mnohdy bohužel nedoceňujeme význam sociálně emocionálního klimatu školy a třídy pro socializaci dítěte Spilková, Vladimíra, Šteigrová, Leona G. 2013 Článek v periodikách Ne
Kompetence ve vzdělávání Veteška, Jaroslav, Tureckiová, Michaela 2008 Monografie a sborník Ne
Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením : sborník studijních textů vzdělávacího programu pro výchovné poradce základních a středních škol Baslerová, Pavlína, Třískalová, Libuše, Trhlíková, Jana, Mezera, Antonín, Chudomelová, Lada, Kabíček, Pavel, Palinková, Jolana, Klípová, Eva, Vachulová, Jana, Březinová, Jana, Masáková, Václava 2010 Monografie a sborník Ne
Komplexní systém výchovně-vzdělávací péče o děti a mladistvé s tělesným postižením Hruška, Jiří 1995 Monografie a sborník Ne
Komunikace ve výchovně vzdělávacím procesu neslyšících a zdravotně postižených [rukopis] Kafková, Natálie 2003 Diplomová práce Ano
Komunikácia ako determinant zrelej osobnosti Baluchová Dzivý, Ľubomíra 2010 Článek v periodikách Ne
Komunikativní kompetence žáků s narušenou komunikační schopností v základním vzdělávání Girglová, Veronika 2013 Monografie a sborník Ne
Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty Sekera, Julius, Kurelová, Milena, Sekera, Ondřej, Kubíčková, Hana, Mišíková, Jaroslava 2008 Monografie a sborník Ne
Kontaktní rodičovství? Základ je naladit se na své dítě Harnošová, Lucie, Týden.cz 2014 Článek v periodikách Ano
Krátkodobé skupiny pro děti školního věku a prvky arteterapie Pešková, Kateřina 2012 Článek v periodikách Ne
Kriminalita dětí a mládeže Urbanová, Šárka 2005 Článek v periodikách Ne
Kritika dětských domovů - Marie Vodičková a Petra Winnette Český rozhlas – Studio STOP, Vrtbovská, Petra, Winnette, Petra 2007 Audiozáznam Ano
Krizová linka pro pedagogy : školní poradenská pracoviště (snad) neskončí Švancar, Radmil 2008 Článek v periodikách Ne
Kyberšikana ako aktuálny problém v súčasnej rodinnej výchove Tománek, Pavol 2012 Článek v periodikách Ano
Kyberšikana, aneb, Nikdy nevíš, kdo je na druhé straně Křesťanová, Lucie 2009 Článek v periodikách Ano

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS