Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Domácí příprava do školy - Gabriela Pippová Český rozhlas - Brno - Apetýt 2014 Audiozáznam Ano
Domov v Milovicích Česká televize - Chcete mě? 2012 Videozáznam Ano
Doporučení pro pedagogy, lékaře a soc. pracovníky [Děti s poruchami řeči] Sychrová, Pavla, Girglová, Veronika, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Dopravně výchovné působení na základních školách [rukopis] Dlapa, Lukáš 2005 Diplomová práce Ne
Dospívat s právem na selhání Konrádová, Tereza 2016 Článek v periodikách Ano
Dostatek pěstounů bude za pět až sedm let, říká manažer Sdružení pěstounských rodin Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Dopolední Radiožurnál 2012 Audiozáznam Ano
Drogy : děti bychom neměli strašit, ale vyváženě informovat Počarovský, Ondřej, Trapková, Barbora, Dvořák, Václav 2005 Článek v periodikách Ne
Druhý táta, druhá máma, aneb, Sourozenci v jiné roli Potužníková, Jana 2012 Článek v periodikách Ne
Dyslektici? : mohou být nejnadanější ve třídě Welch, Tatiana 2010 Článek v periodikách Ano
Edukace a identifikace žáků s mimořádným nadáním z pohledu výchovných poradců základních škol v Moravskoslezském kraji Kovářová, Renata 2009 Článek v periodikách Ne
Edukace dětí v dětských domovech a jejich integrace do společnosti Míková, Zdeňka 2009 Bakalářská práce Ano
Edukace žáků mladšího školního věku se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich integrace na základní školu uplatňující koncept alternativního vzdělávacího programu Začít spolu Krčálová, Hana 2009 Diplomová práce Ano
Edukace žáků s těžkým postižením a souběným postižením více vadami ve speciální třídě ZŠS Domov Žampach Stárková, Kateřina 2011 Diplomová práce Ano
Efektivita poradenské péče o děti s poruchami chování - evaluace multisystémového modelu indikované prevence realizovaného v pedagogicko-psychologické poradně v Praze 6 Martanová, Veronika 2011 Disertační práce Ano
EMO styl jako subkultura? Šustr, Jiří 2009 Článek v periodikách Ne
Emocionální vývoj dítěte v prostředí náhradní výchovné péče Ptáček, Radek, Kuželová, Hana 2011 Článek v periodikách Ne
Etická výchova v systému prevence sociálně patologických jevů Hoferková, Stanislava 2009 Článek v periodikách Ne
Evaluace efektivnosti postupů blízkých dramaterapii, dramice (výchovné dramatice) a osobnostně-sociálnímu výcviku v pregraduální přípravě speciálních pedagogů Valenta, Milan 2009 Článek v periodikách Ne
Evaluace minimálních preventivních programů na základních školách se zaměřením na Prahu 5 [rukopis] Francová, Magdaléna 2010 Diplomová práce Ano
Evaluace preventivně - výchovných činností na základních školách s vizí možných inovací Čech, Tomáš 2008 Článek v periodikách Ne
Existují kritéria pro posuzování kvality výchovných schopností rodičů? Novák, Tomáš 2005 Článek v periodikách Ne
Fackovat, nebo domlouvat? Česká televize – rodina a já 2010 Videozáznam Ano
Fenomén "kyberšikana" a jej negatívny vplyv na výchovu v rodine Tománek, Pavol 2012 Článek v periodikách Ne
Filip a jízdní kolo [elektronický zdroj] : dopravně výchovná hra pro kluky a holky Weiß, Jacqueline 2000 Multimediální nosič Ne
Fyzické tresty - ano či ne? - Jeroným Klimeš a Martin Galbavý Český rozhlas Plus - Prp a proti 2019 Videozáznam Ano
Fyzické tresty : obejdeme se bez nich? Labusová, Eva 2011 Článek v periodikách Ano
Hanička je sluníčko : postižené dívce lékaři nedávali naději, že bude chodit Nouza, Jan 2008 Článek v periodikách Ne
Historický vývoj péče o opuštěné děti Bubleová, Věduna 2000 Článek v periodikách Ne
Hledání : 100 let Jedličkova ústavu v Liberci Vejražka, Lubomír, Hladík, Jiří 2004 Monografie a sborník Ne
Hledání logiky ve výchově bez trestů Mertin, Václav, Bradová, Jarmila 2013 Článek v periodikách Ano
Hledání odpovědnosti za potíže s kázní Mertin, Václav 2011 Článek v periodikách Ano
Hodnotová orientace mladistvých delikventů Lukačejdová, Zuzana 2010 Diplomová práce Ano
Hostitelská péče: dítě z dětského domova poznává život v rodině anonymní dílo 2010 Článek v periodikách Ne
Hračky mění dětství Smaha, Miroslav 2013 Článek v periodikách Ano
Hranice si dáváme sami Nováková, Marie, Fojtíková, Zuzana 2005 Článek v periodikách Ne
Hyperaktivita nebo hypoaktivita - výchovný problém?: (edukační přístupy u poruch aktivity) Švamberk Šauerová, Markéta 2016 Monografie a sborník Ne
Hyperaktivní a nepozorné dítě : podněty k práci s dětmi s ADHD pro rodiče a učitele Altmanová, Miroslava 2010 Monografie a sborník Ne
I lidé s autismem stojí o přátelství Švancar, Radmil 2010 Článek v periodikách Ano
I rodiče by měli dělat chyby Prekop, Jirina 2010 Monografie a sborník Ne
Identifikace profesních aktivit vychovatelů výchovných ústavů a dětských domovů Sekera, Ondřej 2009 Monografie a sborník Ne
Individuální přístup a artefiletika v letní škole Vyskočil, Miloslav 2008 Článek v periodikách Ne
Informace o školách a zařízeních pro zdravotně postižené děti a mládež : Praha, okolí a vybraná zařízení České republiky anonymní dílo Není znám Monografie a sborník Ne
Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR [elektronický zdroj] : IPPP ČR : školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků anonymní dílo Není znám Monografie a sborník Ne
Integrace a její dopad na psychiku dítěte s dětskou mozkovou obrnou Himmerová, Lenka 2009 Diplomová práce Ano
Integrace studenta s Aspergerovým syndromem na sportovním gymnáziu v pohledu asistenta pedagoga Růžková, Ilona 2016 Diplomová práce Ano
Integrace žáků s tělesným postižením v kontextu školní tělesné výchovy [2] Kudláček, Martin 2008 Článek v periodikách Ne
Interdisciplinární přístup v nápravě hyperaktivity a poruch pozornosti - projekt o. s. Hyperaktivita Ptáček, Radek, Pemová, Tereza 2004 Článek v periodikách Ne
Internet je dobrý přítel, ale představuje i hrozbu anonymní dílo 2005 Článek v periodikách Ne
IQ 35 a méně Novotný, Josef, Švancar, Radmil 2005 Článek v periodikách Ne
Já to nechci jinak! Kramulová, Daniela 2011 Článek v periodikách Ne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS