Zobrazit menuSkrýt menu

Odborná knihovna

Odborná knihovna

V Odborné knihovně informačního portálu SanceDetem.cz dnes naleznete několik tisíc záznamů odborných publikací (převážně od r. 1995), sborníků (od r. 1995), článků z vybraných odborných periodik (od r. 2005), absolventských prací (od r. 2005), videozáznamů (od r. 2006), audiozáznamů (od r. 2004) či výzkumů (od r. 2005). Cílem odborné knihovny je poskytnout doplňující informace a kvalitní katalog relevantních informačních zdrojů, vztahujících se k problematice sociálně ohrožených dětí a dětí se zdravotním postižením, a jejich průběžnou aktualizaci. Odborná knihovna je dále rozvíjena. Rozšiřován je i seznam zdrojů, ze kterých knihovna čerpá.

  • Odborná knihovna čerpá především z těchto vybraných zdrojů
  • Pomocí vyhledávání můžete snadno nalézt vámi požadované téma nebo typ publikace. Pro snazší orientaci a pomoc při vyhledávání se můžete podívat do nápovědy

Hledat články

Filtrovat články

Název publikace Autor Rok vydání Typ dokumentu Plná dostupnost
Výchovné poradenství Mertin, Václav, Krejčová, Lenka 2013 Monografie a sborník Ne
Výchovné problémy dětí - Judita Kachlová Český rozhlas - Ostrava - Poradna 2007 Audiozáznam Ano
Výchovné problémy dětí v rodině a jejich sociálně pedagogické důsledky [rukopis] Franc, Zdeněk 2001 Diplomová práce Ne
Výchovné problémy s dospívající mládeží ve výchovných ústavech Cupalová, Denisa 2011 Diplomová práce Ano
Výchovné problémy u nadaných dětí - Dana Havlová a Jana Klodnerová — Dětská epilepsie - MUDr. Hana Ošlejšková Česká televize - Sama doma 2012 Videozáznam Ano
Výchovné problémy v dysfunkčních rodinách [Problémy v rodině] Krtičková, Kateřina, Sirius 2015 Článek v periodikách Ano
Výchovné prostředky a dopravní bezpečnost Hoskovec, Jiří, Štikar, Jiří, Stejskal, Lubomír 1973 Výzkumy Ne
Výchovné působení a komunikace rodičů s dětmi v období dospívání Boháčová, Romana 2008 Článek v periodikách Ne
Výchovné rozdíly matky a otce Česká televize - Tykadlo 2009 Videozáznam Ano
Výchovně vzdělávací proces a možnosti žáka se spinální svalovou atrofií Skopalová, Ivana 2010 Bakalářská práce Ne
Výchovně-vzdělávací preventivní program pro mladší školní věk "Normální je nekouřit" Žaloudíková, Iva, Hrubá, Drahoslava 2006 Článek v periodikách Ne
Výchovný ústav ve Vidnavě bojuje o přežití Český rozhlas - Radiožurnál - Noční Radiožurnál 2012 Audiozáznam Ano
Výchovou proti závislosti - Lenka Skácelová Český rozhlas - Brno - Apetýt 2013 Audiozáznam Ano
Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky 2005 Legislativní dokumenty Ano
Vyhláška č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky 2005 Legislativní dokumenty Ano
Vyrůstají z dnešních dětí flinkové? Mertin, Václav 2011 Článek v periodikách Ne
Využití arteterapie při práci s klientem ve Středisku výchovné péče Pohořská, Alice 2012 Článek v periodikách Ano
Využití počítačových her v primární prevenci rizikového chování Kaliba, Martin 2010 Článek v periodikách Ne
Využití psychomotorických her u mentálně postižených dětí na základní škole praktické a ve školní družině Králová, Jana 2011 Diplomová práce Ano
Využívání systémů alternativní a augmentativní komunikace u dětí s mentálním postižením Hloušková, Jitka 2011 Bakalářská práce Ano
Vývoj dětí v náhradních formách péče Ptáček, Radek, Kuželová, Hana, Čeledová, Libuše 2011 Monografie a sborník Ano
Vývoj dítěte a jeho potřeby pro fyzické a psychické zdraví (Montessori pedagogika ve zdravotnictví) Mokrá, Hana 2006 Článek v periodikách Ano
Vyživovací povinnost rodičů k dětem v náhradní péči Králíčková, Zdeňka 2005 Článek v periodikách Ne
Význam kompenzačního cvičení ve sportovní praxi dětí a mládeže Levitová, Andrea 2012 Článek v periodikách Ne
Vzdělávací program "Poznáváme život neslyšících" Rérychová, Jitka 2009 Článek v periodikách Ne
Vzdělávací program Montessori - nabídka pro všechny děti Brunclíková, Jitka 2007 Článek v periodikách Ne
Vzdělávání dětí s poruchou chování [Vzdělávání dětí se speciálními potřebami] Olejníčková, Jana, Sirius 2012 Článek v periodikách Ano
Vzdělávání při nemoci Šmardová, Hana, Švancar, Radmil 2009 Článek v periodikách Ne
Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro děti a výchovné pracovníky ve volnočasových aktivitách anonymní dílo 2012 Monografie a sborník Ne
Vzdělávání výchovných pracovníků v dětských organizacích Jíra, Otakar, Veselý, Vladimír 1996 Článek v periodikách Ne
Vzdělávání, hodnocení, respektování Dobešová, Lucie 2013 Článek v periodikách Ano
Vztah k práci získá náš potomek hlavně doma Lažová, Vlasta 2006 Článek v periodikách Ne
Vztah rodiče s dítětem je základ, který přehlížíme Havránková, Kateřina 2007 Článek v periodikách Ne
Vztah učitele a žáka jako jeden z faktorů výchovy k rezilienci Tichá, Zuzana 2009 Článek v periodikách Ne
Vztek, lhaní, neposlušnost – jak si poradit s dětským zlobením? Ježková, Zuzana, Krtičková, Kateřina, Sirius 2014 Článek v periodikách Ano
Z počátku minulého století, a přesto současně : o výchově dětí v náhradní rodinné péči očima Josefiny hraběnky Chotkové Víravová, Jiřina 2013 Článek v periodikách Ne
Za bezpečnější internet, hlavně pro děti Majer, Jiří 2008 Článek v periodikách Ne
Žáci s poruchami učení a chování ve výuce němčiny: rituály a pohyb Janíková, Věra 2008 Článek v periodikách Ne
Začíná třetí kolo projektu Svět očima dětí Masaříková, Marie 2006 Článek v periodikách Ne
Žák speciální školy napsal knihu a s pomocí svých příběhů poznal sám sebe Slavíková, Nella 2013 Článek v periodikách Ne
Žák versus výchovný poradce Těthalová, Maki 2008 Článek v periodikách Ne
Základní reformy našeho školství Morkes, František 2008 Článek v periodikách Ne
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky 2002 Legislativní dokumenty Ano
Zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy Vančurová, Jindřiška 2011 Článek v periodikách Ne
Zasílání zesměšňujících zpráv je pro mnohé děti zábavou Šťástková, Zlata 2011 Článek v periodikách Ne
Zavádění supervize v zařízeních náhradní výchovy - výzkumná studie Nový, Evžen 2010 Diplomová práce Ano
Zdeněk Matějček a jeho pohled na odměňování a trestání dětí Bubová, Irena 2005 Článek v periodikách Ne
Zebra se za vás nerozhodne - Marie Pitrová Český rozhlas 1 - Radiožurnál - Ranní interview 2011 Audiozáznam Ano
Život mezi domovem a ústavem Česká televize - Reportéři ČT 2012 Videozáznam Ano
Život nanečisto - Kateřina Siserová a Karel Navrátil Český rozhlas 2 - Praha - Káva o čtvrté 2006 Audiozáznam Ano

1 2 3 4 8 9 10 11 12 13

Nahoru

Facebook Šance Dětem YouTube SanceDetem RSS RSS